Meklēt

Pāvests lūdzas par Nigērijā nolaupītajām skolniecēm un slimajiem bērniem

Uzrunā pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests apliecināja savu tuvību Nigērijā nolaupīto 317 meiteņu ģimenēm un aicināja visus lūgties, lai Dievmāte viņas sargā. Vispasaules reto slimību dienā viņš aicināja veidot solidaritātes tīklus.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Piektdien Džangebes pilsētā, Nigērijas ziemeļrietumos, līdz šim nezināmi bruņoti noziedznieki no skolas nolaupīja 317 meitenes. Francisks apliecināja, ka pievienojas Nigērijas bīskapiem un nosoda skolnieču nolaupīšanu. “Es lūdzos par šīm meitenēm”, viņš sacīja, “lai viņas varētu drīz atgriezties mājās. Es esmu līdzās viņu ģimenēm un viņām pašām”. Svētais tēvs aicināja lūgt viņām Dievmātes aizsardzību un iesāka “Esi sveicināta”.

Uzrunas turpinājumā pāvests atgādināja, ka šodien tiek atzīmēta Reto slimību diena, un sveicināja dažu šajā laukā strādājošo asociāciju locekļus. Reto slimību gadījumā šodien ir svarīgāks nekā jebkad agrāk solidaritātes starp šādu slimnieku ģimeņu locekļiem tīkls. Tas palīdz viņu tuviniekiem nejusties vieniem un apmainīties pieredzē un padomos – atgādināja Francisks. Viņš arī iedrošināja visas iniciatīvas, kas atbalsta studijas un aprūpi, un apliecināja savu tuvību slimniekiem, viņu ģimenēm  un, jo īpaši bērniem. Svētais tēvs mudināja būt līdzās bērniem, kuri cieš, lūgties par viņiem un ļaut viņiem sajust Dieva mīlestības glāstu un maigumu. “Dziedēt bērnus arī ar lūgšanu…”, viņš piebilda. “Lūgsimies par visiem, kuri slimo ar retajām slimībām, īpaši lūgsimies par bērniem, kas cieš”.

28 februāris 2021, 15:20