Meklēt

Svētais tēvs lūdzas par Jemenas bērniem

1. janvārī, kad tiek atzīmēta Pasaules Miera diena, pāvests uzrunā pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” aicināja ticīgos padomāt par karā izmocītajiem Jemenas bērniem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns 

Francisks izteica pateicību tiem, kuri visās pasaules malās, ievērojot ar pandēmiju saistītos ierobežojumus, veicināja lūgšanu un pārdomu par mieru iniciatīvas. Viņš minēja Itālijas Bīskapu konferences, Pax ChristiCaritas un Katoļu akcijas 31. decembra vakarā sarīkoto virtuālo “gājienu” un Svētā Egīdija kopienas organizēto tiešsaistes pasākumu tautu izlīgšanas un savstarpējās saskaņas labā. 

Šajā kontekstā Francisks ar sāpēm pauda bažas par Jemenā notiekošo vardarbību, kas prasa daudzu nevainīgu cilvēku upurus, un apliecināja, ka lūdzas, lai valstī tiktu panākts miers. “Brāļi un māsas”, viņš sacīja, “padomāsim par Jemenas bērniem! Viņi ir bez izglītības, bez medikamentiem, izsalkuši. Kopā lūgsimies par Jemenu”.

01 janvāris 2021, 16:21