Meklēt

Aušvicas nāves nometne Aušvicas nāves nometne 

Francisks piemin holokausta upurus

Tā kā 27. janvārī tiek atzīmēta Starptautiskā Holokausta upuru piemiņas diena, tad trešdienas vispārējās audiences laikā pāvests vērsās pie visas sabiedrības ar aicinājumu pieminēt holokausta upurus un visus tos, kurus nacistu režīms vajāja un izsūtīja.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Šajā dienā tika atbrīvota Aušvicas nāves nometne. Francisks atgādināja, ka upuru pieminēšana ir cilvēcības izpausme. Tā ir civilizētas sabiedrības zīme. Tas ir priekšnoteikums labākai nākotnei, kurā valdītu miers un brālība. Pieminēt nozīmē arī būt uzmanīgiem, lai kaut kas tāds nekad vairs neatkārtotos. Tas sākas ar ideoloģiskiem protestiem tautas glābšanas labā, bet beidzas ar tautas un cilvēces iznīcināšanu. “Pievērsiet uzmanību tam, kā sākās šis nāves, iznīcināšanas, nežēlības ceļš”, mudināja Svētais tēvs.

Pāvests Francisks par holokaustu ir runājis vairākkārt. Atgādināsim, ka arī pirms diviem gadiem šajā dienā viņš aicināja paturēt prātā pagātnes traģiskos notikumus un mācīties no tumšajām lappusēm, lai nekad vairs neatkārtotu reiz pieļautās kļūdas. Netaupīsim pūliņus arī turpmāk un veicināsim taisnīgumu un saskaņu, un atbalstīsim integrāciju, esot miera instrumentiem un labākas pasaules veidotājiem – mudināja Francisks.

Kādā citā reizē, pirms nepilna gada, viņš brīdināja, ka nereti viltus ziņas rada tādu lavīnu un tik ļoti ietekmē sabiedrisko domu, ka vairs neko nevar izdarīt. Runājot par holokaustu, viņš norādīja, ka savā laikā par ebreju tautu tika radīts aizspriedumu pilns viedoklis, lai to iznīcinātu. Svētais tēvs norādīja arī uz ikdienas sīkajām “linča tiesām”, kas saistās ar aprunāšanu, kritizēšanu, tiesāšanu un cilvēka labās slavas graušanu. Turpretī patiesība ir skaidra un caurspīdīga – viņš piebilda, aicinot mūs padomāt par to, ko sakām un kā runājam.

Aušvicas koncentrācijas nometnē II Pasaules kara laikā tika nonāvēti aptuveni 4 milj. cilvēku. Šo vietu 2016. gada jūnijā apmeklēja pāvests Francisks.

Pāvests trešdienas vispārējās audiences noslēgumā, sveicot dažādās valodās runājošos ticīgos, kuri viņa katehēzi klausījās ar masu mediju starpniecību, atgādināja, ka 28. janvārī Baznīca atzīmē Svētā Akvīnas Toma liturģiskās piemiņas dienu. Viņš ir katoļu skolu aizbildnis. Francisks novēlēja, lai viņš ar savu piemēru pamudina visus, īpaši skolēnus, saskatīt Jēzū vienīgo dzīves skolotāju. “Lai Viņa mācība jūs iedrošina uzticēties sirds gudrībai, lai tādējādi jūs izpildītu savu misiju”, teica Svētais tēvs.

Kā jau ierasts, sveicot vecos ļaudis, jauniešus, slimniekus un jaunlaulātos, pāvests novēlēja, lai katrs, atrodoties savā stāvoklī, palīdz nesavtīgi izplatīt prieku, kas dzimst no mīlestības un kalpošanas Jēzum.

27 janvāris 2021, 12:51