Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā 

Lektora un akolīta kalpojums ir atvērts arī sievietēm

Pāvests ieviesis izmaiņas Kanonisko Tiesību kodeksā, piešķirot likuma spēku tam, kas jau notiek praksē, proti, nosakot, ka sievietes drīkst Euharistijas svinību laikā lasīt lasījumus, dalīt Svēto Komūniju un kalpot kā ministrantes.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pāvests Francisks ar motu proprio formā izdoto vēstuli nosaka, ka kopš šī brīža lektora un akolīta kalpojumi ir pieejami arī sievietēm. Tas, ka sievietes liturģisko svinību laikā lasa Svēto Rakstu lasījumus vai piekalpo pie altāra un dala Komūniju, nav nekas jauns. Daudzās draudzēs visā pasaulē tā jau ir sen ierasta bīskapu atzīta prakse. Tomēr līdz šodienai tas viss notika bez reāla un īsta institucionāla mandāta, atkāpjoties no tā, ko bija noteicis svētais Pāvils VI, kurš palika pie tā, ka šie kalpojumi ir rezervēti tikai vīriešiem, jo uzskatīja tos kā ievadīšanu eventuālajā ceļā uz priesterību. Tagad pāvests Francisks, ņemot vērā arī pēdējo Bīskapu sinožu laikā izvirzītos ieteikumus, nolēma piešķirt šim sieviešu kalpojumam oficiālu raksturu.

Līdz ar šī gada 11. janvārī publicēto vēstuli “Spiritus Domini” Francisks izmaina Kanonisko Tiesību kodeksa 230. paragrāfu, nosakot, ka sievietes oficiāli drīkst kalpot kā lektores un akolītes. Tādējādi precizējums “vīrietis”, kas attiecās uz lajiem un bija iekļauts kodeksā, no šodienas tiek atcelts. Svētais tēvs paskaidro, ka par pamatu dažādiem Baznīcas kalpojumiem ir uzskatāma “visu ticīgo kopīgā priesterība”, kas tiek saņemta Kristībā. Tādēļ viņš aicina ņemt vērā, ka runa ir par laju kalpojumiem, kas ir būtiski atšķirīgi no ordinētā kalpojuma, kas tiek saņemts Ordinācijas jeb Priesterības sakramenta piešķiršanas brīdī.

Šai motu proprio vēstulei ir klāt pievienota Ticības Mācības kongregācijas prefektam Luī Ladariam adresēta vēstule, kurā Francisks sniedz savas izvēles teoloģiskos motīvus. Viņš pamato šo izvēli ar Vatikāna II koncila iezīmēto atjaunotnes procesu un ar steidzamo nepieciešamību no jauna atklāt visu Kristum ticīgo līdzatbildību Baznīcā un īpašā veidā – laju misijas nozīmi. Kas attiecas uz ordinētajiem kalpotājiem, Francisks atgādina svētā Jāņa Pāvila II teikto, ka Baznīcai nav nekādu tiesību piešķirt Ordinācijas sakramentu sievietēm. Taču viņš piebilst, ka attiecībā uz kalpotājiem, kas nav ordinēti, ir iespējams un šodien tas ir pat vajadzīgs pārkāpt šo robežu.

11 janvāris 2021, 16:27