Meklēt

Vatican News
2021.01.31 Angelus 2021.01.31 Angelus  (Vatican Media)

Jēzus ir arī pravietis, apsolītais pravietis, kurš dziedina

Kafarnaumas sinagogā Jēzus lasīja un komentēja Svētos Rakstus. Šim Evaņģēlija aprakstam šosvētdien bija veltīta pāvesta uzruna pirms lūgšanas “Kunga eņģelis”. Cilvēkus, kuri atradās sinagogā, piesaistīja Jēzus runasveids. Viņam piederēja citāda autoritāte, nekā tā, kas bija Rakstu zinātājiem. Bez tam, Jēzus lielums parādās arī Viņa darbos.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Kāds vīrs kliedza uz Jēzu, taču Jēzus atpazina viņā nešķīsto garu un pavēlēja tam no šī cilvēka iziet. Pāvests paskaidroja, ka šeit var saskatīt divus Jēzus darbības elementus – sludināšanu un taumaturģisko darbību. Viņš sludina un dziedina. Šos abus aspektus apraksta evaņģēlists Marks (1,21-28). Taču, vairāk tiek izcelts sludināšanas aspekts. Eksorcisms tiek parādīts tikai kā Jēzus īpašās “autoritātes” apliecinājums. Pāvests uzsvēra, ka Jēzus vārds ir autoritāte un tas skar sirdi. Ar vienu pavēli Viņš atbrīvo ļaunā gara apsēsto un to izdziedina. Kāpēc? “Tāpēc, ka Viņš dara to, ko saka,” paskaidroja Francisks. “Viņš ir definitīvais pravietis”, piebilda Svētais tēvs un tūlīt atgādināja to, ko ir teicis Mozus, ka pēc viņa nāks pravietis, kurš mācīs (Sk 18,15). Mozus pasludina, ka Jēzus būs definitīvais pravietis. Tāpēc Jēzus runā nevis ar cilvēcisku, bet gan ar dievišķu autoritāti. Viņš ir Dieva Dēls, kurš atpestī un dziedina visus.

Otrs aspekts, ko aplūkoja pāvests, rāda, ka Jēzus sludināšana ir veltīta tam, lai uzvarētu ļauno, kas pastāv cilvēkā un pasaulē. Viņa Vārds ir vērsts pret Sātanu. Jēzus to iedzen krīzē un liek atkāpties, pavēl tam atstāt pasauli. “Bez tam,” skaidroja pāvests, “Jēzus sludināšanas loģika ir pretēja pasaulīgajai un ļaunā loģikai. Pāvests teica:  

“Jēzus, autoritatīvais, kurš ar savu autoritāti pievelk ļaudis, ir arī pravietis, kurš atbrīvo, apsolītais pravietis, kas ir Dieva Dēls, kurš dziedina. Vai mēs klausāmies Jēzus vārdus, kas ir autoritatīvi? Neaizmirstiet vienmēr nēsāt kabatā, vai somā nelielu Evaņģēlija grāmatiņu, lai to lasītu dienas laikā, lai klausītos Jēzus autoritatīvajos vārdos. Mums visiem ir problēmas, visiem ir grēki, visiem ir garīgās slimības. Lūgsim Jēzum: “Jēzu, tu esi pravietis, Dieva Dēls, tas, kurš tika apsolīts, lai mūs dziedinātu. Dziedini mani!” Lūgsim Jēzum mūsu dziedināšanu no grēkiem, no mūsu ļaunumiem.”

Pāvests atgādināja, ka Jaunava Marija savā sirdī vienmēr glabāja Jēzus vārdus un žestus, un sekoja Viņam ar pilnīgu paļāvību un uzticību. Svētais tēvs aicināja lūgt, lai viņa arī mums palīdz Viņu klausīt un Viņam sekot, lai mēs savā dzīvē varētu pieredzēt Viņa pestīšanas zīmes.

31 janvāris 2021, 16:16