Meklēt

Bezpajumtnieks Bezpajumtnieks 

Francisku sarūgtina bezpajumtnieka traģiskā nāve Romā

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests Francisks aicināja aizlūgt par mirušo bezpajumtnieku no Nigērijas un mudināja žurnālistus sniegt patiesu un pārbaudītu informāciju.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Francisks atgādināja, ka svētdien Baznīca svin Dieva Vārda svētdienu. Šodien Bībele ir pieejama visiem, visās valodās un tagad arī audiovizuālajā un digitālajā formātā. "Svētais Hieronims, kura nāves 1600. gadadienu nesen atzīmējām, skaidro, ka tas, kurš nepazīst Rakstus, nepazīst Kristu", teica pāvests. "Jēzus Kristus, iemiesotais Dieva Vārds, atver mūsu prātu Svēto Rakstu izpratnei. Tas notiek gan liturģijā, gan arī tad, kad lūdzamies vieni paši vai kopienā, lasot Evaņģēliju un psalmus". Francisks mudināja ticīgos klausīties un pardomāt Dieva Vārdu. "Lai mums nekad nepietrūkst prieka sludināt Evaņģēliju! Un es vēlreiz atkārtoju savu aicinājumu vienmēr sev līdzi nesāt kabatas izmēra Evaņģēlija grāmatu, lai dienas laikā mēs varētu izlasīt vismaz trīs vai četrus pantus. Lai tas man un arī jums kļūst par skaistu ieradumu! Lai Evaņģēlijs vienmēr ir ar mums!" – vēlēja pāvests.

Trešdien, 20. janvārī, dažus metrus no Svētā Pētera laukuma tika atrasts miris no aukstuma 46 gadus vecs bezpajumtnieks no Nigērijas, vārdā Edvīns. "Viņa dzīves stāsts pievienojās daudzu citu bezpajumtnieku stāstam, kuri nesen nomira Romas ielās tādos pašos dramatiskos apstākļos. Lūgsimies par Edvīnu. Svētais Gregors Lielais, saskaroties ar ubaga nāvi, teica, ka tajā dienā viņš nesvinēs Misi, jo tā ir kā Lielā piektdiena. Padomāsim par Edvīnu. Padomāsim par to, kā šis 46 gadus vecais vīrietis cieta aukstumu, neievērots, pamests, kuru pametām arī mēs. Lūgsimies par viņu", mudināja Francisks.

Uzrunas turpinājumā pāvests atgādināja, ka pirmdienas pēcpusdienā Romas Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā, noslēdzot Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību, tiks svinēta Vesperu liturģija, kurā piedalīsies citu Baznīcu un ekleziālo kopienu pārstāvji. Francisks aicināja vienoties šajā lūgšanā.

24. janvārī Baznīca svin svētā Franciska no Sales piemiņas dienu. Viņš ir žurnālistu aizbildnis. Pirms dažām dienām tika publicēts pāvesta vēstījums Pasaules Sociālo komunikāciju dienā. Šogad tās tēma "«Nāc un redzi!» ( 1,46) Komunicēt, satiekot cilvēkus tur, kur viņi atrodas, un tādus, kādi tie ir". Pāvests aicināja visus žurnālistus un komunikācijas darbiniekus "iet un redzēt" arī tur, kur neviens negrib iet, lai sludinātu patiesību.

Francisks apsveica visus, kuri sekoja ar mediju starpniecību. Viņš aicināja lūgties par ģimenēm, kuras cieš dažādas grūtības un pārbaudījumus. "Drosmi, iesim uz priekšu! Lūgsimies par šīm ģimenēm, un savu iespēju robežās būsim tuvu tām", teica Francisks. Tikšanās noslēgumā pāvests, kā ierasti, aicināja lūgties par viņu. 

24 janvāris 2021, 14:00