Meklēt

Pāvests pasniedz Svēto Rakstu grāmatu Pāvests pasniedz Svēto Rakstu grāmatu 

Dieva Vārds sniedz mierinājumu un mudina uz atgriešanos

Dieva Vārds ir spējīgs atvērt mums acis, lai mēs varētu atmest individuālismu un plaši atvērt savu sirdi brālībai un solidaritātei - apustuliskajā vēstulē "Aperuit illis" raksta pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Dieva Vārda svētdienā mēs klausāmies Jēzu, kurš sludina Dieva valstību. Klausāmies ko un kam saka? Sludināšanas misiju Jēzus iesāk ar vārdiem: "Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība ir tuvu". Dievs ir tuvu. Lūk, tā ir pirmā vēsts. Viņa valstība sāk izplatīties virs zemes. Dievs nav, kā bieži domājam, tālu no cilvēkiem. Viņš ir kopā ar mums. Attālinātības laiks beidzās, kad Dievs Jēzū Kristū kļuva cilvēks. No tā brīža Dievs mums ir ļoti tuvu. Šis tuvums ir Evaņģēlija sākums. Mēs esam aicināti ticēt un sludināt, ka Dievs ir tuvu. Pirms katra mūsu vārda par Dievu ir Viņa Vārds mums, kas saka: "Nebaidies, es esmu ar tevi, es esmu tuvu tev un palikšu vienmēr kopā ar tevi". Dieva Vārds palīdz mums pieskarties šim tuvumam. Tās ir labākās zāles pret vientulību. Kungs caur savu Vārdu mūs mierina un atgādina, ka mēs esam Viņa sirdī, ka esam vērtīgi Viņa acīs, ka esam drošībā Viņa rokās. Dieva Vārds mūs piepilda ar mieru, bet neatstāj mūs mierā. Dieva Vārds sniedz mierinājumu un mudina uz atgriešanos.

Jēzus savas dzīves laikā visbiežāk uzrunāja vienkāršus cilvēkus, zvejniekus no Galilejas. Viņi dzīvoja reģionā, kur savā starpā bija sajaukušās dažādas tautas, etniskās grupas un reliģijas. Tā bija vieta, kas atradās tālu no Jeruzalemes reliģiskās tīrības, tālu no valsts centra. "Jēzus sāk sludināt tieši no šīs vietas, no perifērijas, nevis no centra, un Viņš to dara, lai pateiktu visiem, arī mums, ka neviens nav ārpus Dieva sirds", – pāvesta Franciska sagatavoto sprediķi nolasīja Pontifikālās Jaunās evaņģelizācijas padomes vadītājs arhibīskaps Rino Fizikella.

"Dieva Vārdam piemīt īpašs spēks, kas pieskaras katram cilvēkam tiešā un personīgā veidā. Tāpēc neatmetīsim Dieva Vārdu, kas ir mīlestības vēstule, ko mums uzrakstījis Tas, kurš mūs pazīst un mīl. Noliksim Evaņģēlija grāmatu sev tuvumā, lai to paņemtu rokās, atvērtu un izlasītu fragmentu, lai starp tūkstošiem vārdu mēs spētu saklausīt Dieva Vārdu" - raksta Svētais tēvs. Viņš iesaka izslēgt televizorus un atvērt Bībeli; izslēgt mobilos tālruņus un atvērt Evaņģēliju. 

Pēc dievkalpojuma vairāki ticīgie saņēma Svēto Rakstu grāmatu. Viņu vidū bija futbolists Lorenco Pellegrini, Pontifikālā Bībeles institūta studente no Pakistānas, katehēti, seminārists no Dienvidsudānas un medicīnas profesors. Tikšanās noritēja Svētās Martas namā. Atgādinām, ka Dieva Vārda svētdiena iedibināta 2019. gada 30. septembrī.

25 janvāris 2021, 10:00