Meklēt

Cilvēki pie Miera memoriāla, Hirosimā, lūdzas par atombumbas sprādziena upuriem Cilvēki pie Miera memoriāla, Hirosimā, lūdzas par atombumbas sprādziena upuriem  

Pāvests: Pasaulei jāatbrīvojas no atomieročiem

Piektdien, 22. janvārī, stāsties spēkā Vienošanās par kodolieroču aizliegšanu, ko ratificējušas 50 valstis. Šajā sakarā pāvests 20. janvāra vispārējās audiences noslēgumā atgādināja, ka cilvēcei ir vajadzīgs miers un tā panākšanā jāiesaistās visiem pilsoņiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks norādīja, ka runa ir par pirmo juridiski saistošu starptautisku dokumentu, ar kuru nepārprotami tiek aizliegti minētie ieroči. Šo ieroču izmantošana ir destruktīva. Ar tiem īsā laikā tiek nogalināts liels skaits cilvēku un uz ilgu laiku tiek iznīcināta vide. “Es ļoti iesaku visām valstīm un visiem cilvēkiem apņēmīgi strādāt pie tā, lai radītu piemērotus apstākļus pasaulei bez kodolieročiem, turpinātu veicināt mieru un daudzpusēju sadarbību, kas cilvēcei šodien ir tik ļoti nepieciešams”, sacīja pāvests.

Svētais tēvs savās uzrunās ir vairākkārt nostājies pret kodolieročiem. “Mūsu atbildei kodolieroču draudiem jābūt kolektīvai un saskaņotai”, viņš sacīja, 2019. gadā apmeklējot Nagasaki Japānā. “Mūsdienu pasaulē, kurā miljoni bērnu un ģimeņu dzīvo necilvēcīgos apstākļos, naudas un līdzekļu izmantošana aizvien iznīcinošāku ieroču ražošanai, modernizēšanai un pārdošanai ir atklāts noziegums, kas sauc uz debesīm”, brīdināja pāvests. Savukārt uzstājoties Hirosimā, viņš atgādināja, ka atomenerģijas izmantošana karam ir tikpat amorāla, cik amorāla ir atomieroču glabāšana. Francisks aicināja cilvēci nolikt ieročus arī 2020. gada augustā, Hirosimas bombardēšanas 75. gadskārtā. Vēstulē šīs pilsētas pārvaldniekam viņš rakstīja: “Nekad vēl nav bijis tik skaidrs, ka, lai uzplauktu miers, visiem cilvēkiem ir jānoliek kara ieroči, jo īpaši visspēcīgākie un visdestruktīvākie no visiem ieročiem, proti, atomieroči, kas var izkropļot un sagraut veselas pilsētas, veselas valstis”.

Trešdienas, 20. janvāra, vispārējās audiences noslēgumā pāvests sirsnīgi sveica arī visus tās dalībniekus, kuri viņa uzrunai sekoja līdzi attālināti, un aicināja ticīgos vienmēr pazemīgi un paklausīgi sekot Kristum, kļūstot par patiesības un žēlsirdības lieciniekiem.

Sveicot portugāļu valodā runājošos ticīgos, Svētais tēvs apliecināja, ka šajā laikā lūdzas par tiem, kuri cieš pandēmijas dēļ. Viņš īpaši lūdzas par Manausas iedzīvotājiem, Brazīlijas ziemeļdaļā, kur šobrīd ir sevišķi nopietna un smaga situācija. Tā kā slimnīcās trūkst skābekļa, tad mirstība šajā reģionā ir divreiz lielāka nekā citur valstī. “Lai žēlsirdīgais Tēvs palīdz jums šajā smagajā brīdī! Es no sirds jūs svētīju!” sacīja Francisks.

Koronavīrusa pandēmijas upuru skaita ziņā Brazīlija ierindojas otrajā vietā aiz Amerikas Savienotajām Valstīm. Tur Covid-19 slimība jau ir paņēmusi 210 tk. cilvēku dzīvības. Šajās dienās 2 milj. iedzīvotāju lielajā Manausas pilsētā mirstība uz 100 tk. iedzīvotājiem ir palielinājusies no 142 līdz 187.

20 janvāris 2021, 15:42