Meklēt

Angelus Angelus 

Francisks aicina amerikāņus uz nacionālo izlīgšanu

Pēc mariāniskās lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests uzrunāja ASV sabiedrību, aicinot to saglabāt augstu atbildības sajūtu, un atgādināja, ka vardarbība vienmēr ir destruktīva.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētdien, 10. janvārī, Francisks pievērsās notikumiem Vašingtonā, kur pirms dažām dienām notika ielaušanās Kongresa namā, kā rezultātā gāja bojā pieci cilvēki. Svētais tēvs apliecināja, ka lūdzas par vardarbības upuriem.

“Es sirsnīgi sveicinu Amerikas Savienoto Valstu tautu”, viņš sacīja, “ko satricināja nesen notikusī ielaušanās Kongresā. Es lūdzos par tiem pieciem cilvēkiem, kuri pazaudēja dzīvību. Viņi tajā dramatiskajā brīdī pazaudēja dzīvību. Es uzstājīgi atgādinu, ka vardarbība vienmēr ir pašiznīcinoša. Ar vardarbību mēs neko nevinnējam, bet daudz pazaudējam”.

Pēc tam pāvests vērsās pie ASV vadītājiem, aicinot tos būt atbildīgiem un darīt visu iespējamo, lai panāktu amerikāņu sabiedrības izlīgšanu.

“Es mudinu valsts valdību un visu tautu saglabāt augstu atbildības sajūtu, lai tādējādi nomierinātu satrauktos prātus, panāktu nacionālo izlīgšanu un nosargātu amerikāņu sabiedrībā iesakņotās demokrātiskās vērtības”.

Noslēgumā Francisks lūdza Bezvainīgās Jaunavas Marijas palīdzību, lai izdotos samierināšanās process.

“Bezvainīgā Jaunava, Amerikas Savienoto Valstu aizbildne” viņš sacīja, “palīdzi saglabāt dzīvu satikšanās kultūru, aprūpes kultūru kā galveno ceļu, pa kuru iet, lai kopīgi celtu kopējo labumu un darītu to kopā ar visiem, ar visiem tiem, kuri dzīvo šajā zemē”.

Uzrunā Svētais tēvs apsveica arī visus, kuri ar mediju starpniecību sekoja līdzi viņa vadītajai “Kunga eņģelis” lūgšanai. Viņš atgādināja, ka pandēmijas dēļ šoreiz nevarēja Siksta kapelā piešķirt bērniem Kristības sakramentu, kā tas bija ierasts citus gadus. Pāvests apliecināja, ka vienalga lūdzas par bērniem, kuri bija pierakstīti Kristības saņemšanai, viņu vecākiem un krustvecākiem, kā arī – par visiem bērniem pasaulē, kuri šajā laikā saņem Kristību, iegūst kristīgo identitāti, saņem piedošanas, atpestīšanas žēlastību.

Francisks arī atgādināja, ka līdz ar Kunga Jēzus kristīšanas svētkiem noslēdzas Ziemassvētku laiks, un rīt jau atsāksies parastais liturģiskais laiks. “Nepagursim piesaukt Svētā Gara gaismu un spēku”, mudināja pāvests, “lai Viņš palīdz mums ar mīlestību izdzīvot ikdienas lietas un tādā veidā piešķirt tām neparastu raksturu.” Tā ir mīlestība, kas izmaina – viņš uzsvēra. Mums liekas, ka parastās ikdienas lietas paliek arī turpmāk parastas, bet tad, kad visu darām ar mīlestību, tās kļūst neparastas. Ja mēs paliksim atvērti, paklausīgi Svētajam Garam, tad Viņš iedvesmos mūsu domas un iedvesmos mūs mūsu ikdienas darbos.

10 janvāris 2021, 15:24