Meklēt

Pāvests: Lai Jaunais gads ir brālīgas solidaritātes un miera gads!

2021. gada 1. janvārī, pirmajā uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis”, pāvests pievērsās tik ļoti dārgajai miera dāvanai.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks atgādināja, ka šo dāvanu mums ir dedzīgi jāizlūdz no Dieva un nemitīgi jākultivē. Tā kā 1. janvārī Baznīca atzīmē arī Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes svētkus, tad Svētais tēvs atgādināja, ka Dievmāte mūs sargā un mīl tāpat kā viņa sargāja un mīlēja savu Dēlu Jēzu. Mēs esam aicināti uzticēt viņai visas savas rūpes un grūtības un, sekojot viņas paraugam, rūpēties vienam par otru un visu radību. Ja mēs rūpēsimies viens par otru, interesēsimies par otra grūtībām un viņu atbalstīsim, tad būsim miera nesēji pasaulē.

Seko uzrunas pilnais teksts (tulkoja pr. Kārlis Miķelsons):

“Dārgie brāļi un māsas, labdien un laimīgu Jauno gadu!

Iesākam jauno gadu mātišķās un mīlošās Vissvētās Marijas patvērumā, kuru šodienas liturģijā godinām kā Dieva Māti. Tādējādi mēs atsākam ceļojumu pa laika takām, uzticot savas rūpes un grūtības Viņai, kura var visu. Marija uz mums raugās ar mātišķu maigumu, ar kādu lūkojās uz savu Dēlu Jēzu. Un ja mēs paskatāmies uz Betlēmes silīti, mēs redzam, ka Jēzus neatrodas silītē. Un man stāsta, ka Dievmāte teica: “Vai mazliet Viņu paturēsies savās rokās; paturēsiet šo manu Dēlu?” Tā Dievmāte rīkojas ar mums – viņa mūs tur savās rokās un sargā mūs tāpat kā sargāja un mīlēja savu Dēlu.

Svētās Jaunavas uzmundrinošais un mierinošais skatiens ir iedrošinājums, lai šis laiks, kuru Kungs mums dod, tiktu izmantots mūsu cilvēciskai un garīgai izaugsmei, lai tas būtu laiks, kurā tiek nolīdzināts ienaids un šķelšanās (un to ir tik daudz), laiks, kurā aizvien vairāk piedzīvot brāliskumu, laiks celt, nevis postīt, rūpējoties vienam par otru un par radīto. Tas ir laiks, lai palīdzētu augt, miera laiks.

Tieši rūpēm par tuvāko un par radību ir veltīta Vispasaules Miera dienas, kuru šodien svinam, tematika: Aprūpes kultūra kā ceļš uz mieru. Sāpīgie notikumi, kuri iezīmējuši cilvēces gaitu aizvadītajā gadā, īpaši pandēmija, ir mums mācījuši, cik svarīgi ir interesēties par otra grūtībām un dalīties ar otru viņa raizēs. Šāda attieksme ir ceļš, kas ved uz mieru, tādēļ ka veicina tādas sabiedrības veidošanu, kura balstīta uz brālīgām attiecībām. Ikviens no mums, vīrieši un sievietes, kas dzīvojam šajā laikā, esam aicināti īstenot mieru: katrs no mums. Nebūsim šai ziņā vienaldzīgi. Mēs visi esam aicināti īstenot mieru un īstenot to katru dienu un katrā dzīves situācijā, pasniedzot roku brālim, kuram ir vajadzīgs kāds uzmundrinošs vārds, maiguma žests, solidāra palīdzība. Tas ir mūsu uzdevums, ko mums ir devis Dievs. Kungs mums uztic uzdevumu būt par miera nesējiem.

Un mieru iespējams veidot tad, ja esam mierā paši ar sevi (ja mūsu sirdī valda miers) un ar savu tuvāko, aizvācot šķēršļus, kas traucē rūpēties par tiem, kuri atrodas vajadzībās un trūkumā. Tas nozīmē attīstīt “rūpēšanās” kultūru un mentalitāti ar mērķi uzveikt vienaldzību, uzveikt atmešanu un sāncensību – vienaldzību, atmešanu un sāncensību -, kas diemžēl gūst virsroku. Ir jāatmet šīs attieksmes.

Un tā, miers nav vienīgi kara neesamība, (…) bet jēgpilna dzīve, kas veidota un izdzīvota personīgā piepildījumā un brāliski daloties ar citiem. Tad šis miers, pēc kura ilgojamies un kuru vienmēr apdraud vardarbība, savtīgums un ļaunprātība, šis apdraudētais miers, ja es to pieņemu kā man Dieva doto uzdevumu, kļūst iespējams un sasniedzams.

Lai Jaunava Marija, kura deva pasaulei “Miera Karali” (Is 9,6) un ar lielu maigumu auklēja to savās rokās,  dāvā mums no debesīm tik vērtīgo mieru, kuru nespējam pilnībā sasniegt vienīgi ar cilvēciskiem spēkiem. Ar cilvēciskajiem spēkiem vien nepietiek, jo miers ir pirmkārt Dieva dāvana; to izlūdz ar neatlaidīgu lūgšanu, stiprina ar pacietīgu un cieņas pilnu dialogu, kas veidots sadarbībā, kas ir atvērta patiesībai un taisnīgumam un ir vienmēr uzmanīga pret cilvēku un tautu likumīgajām vēlmēm. Mana vēlēšanās ir, lai miers valdītu cilvēku sirdīs un ģimenēs; darba vietā un atpūtā; kopienās un tautās. Ģimenēs, darba vietās, tautās: miers, miers. (…) Šodien dzīvē notiek, strīdi, daudz kas tāds, kas iznīcina… Mēs gribam mieru. Un tā ir dāvana.

Stāvot uz šī jaunā sākuma sliekšņa, sirsnīgi novēlu visiem laimīgu un mierīgu 2021. gadu. Lai (…) tas visiem ir brālīgas solidaritātes un miera gads; gads, kas pilns paļāvīgas cerības, ko uzticam Marijas, Dieva un mūsu Mātes debesu aizbildniecībai.”

01 janvāris 2021, 15:32