Meklēt

Kunga eņģelis Kunga eņģelis 

Būt par Kristus gaismu saviem līdzcilvēkiem

Trešdienas 6. janvāra pusdienlaikā pāvests vadīja mariānisko lūgšanu “Kunga eņģelis”. Viņš aicināja ticīgos uzņemt sevī gaismu un kļūt par tās nesējiem pasaulē.

Vatican News

Svētā tēva uzrunas pilnais teksts (tulkoja Miķelis Skudra):

Dārgie brāļi un māsas, labdien!

Šodien mēs svinam Zvaigznes dienu, tas ir, Kunga atklāšanos visiem cilvēkiem: patiešām, Kristus veiktajai pestīšanai nav robežu, tā ir visiem. Epifānija nav papildu noslēpums, tas vienmēr ir tas pats noslēpums, kas ir Kristus dzimšana, tomēr skatoties no gaismas dimensijas: tā ir gaisma, kas apgaismo katru cilvēku, gaisma, ko jāpieņem ticībā, un gaisma, ko jānes citiem žēlsirdībā, esot Evaņģēlija lieciniekiem un sludinātājiem.

Isaja redzējums, par kuru lasām šodienas liturģijā (sal. 60,1-6), atskan arī mūsdienās un ir aktuālāks nekā jebkad agrāk: „Tumsa pārklāj zemi un bieza migla apņem tautas” (2. p.). Uz šī fona pravietis paziņo par gaismu: gaismu, ko Dievs deva Jeruzalemei, un kam bija paredzēts spīdēt visām tautām. Šai gaismai ir spēks piesaistīt visus, tuvos un tālos, un visi dodas ceļā, lai to sasniegtu (sal. 3. p.). Tā ir vīzija, kas atver sirdi, kas atvieglo elpu, kas aicina uz cerību. Protams, tumsa ir klāt un apdraud ikviena cilvēka dzīvi un cilvēcību, bet Dieva gaisma ir spēcīgāka. Tā ir jāpieņem, lai tā spīdētu visiem. Un mēs varam sev pajautāt: Kur ir šī gaisma? Pravietis to pamanīja no tālienes, taču ar to jau pietika, lai piepildītu Jeruzalemes sirdi ar neaizstājamu prieku.

Kur ir šī gaisma? Savukārt evaņģēlists Matejs, stāstot epizodi par Austrumu gudro apmeklējumu (sal. 2,1-12), parāda, ka šī gaisma ir Betlēmes Bērns, tas ir, Jēzus, pat ja ne visi atzīst Viņa dižciltību. Tieši pretēji, daži, kā Hērods, Viņu noraida. Viņš ir zvaigzne, kas parādījās pie horizonta, gaidītais Mesija, tas, caur kuru Dievs atklāj savu Mīlestības, Taisnīguma un Miera valstību. Viņš ir dzimis ne tikai dažiem, bet visiem cilvēkiem, visām tautām. Gaisma ir visām tautām, pestīšana ir visām tautām.

Un kā rodas šis “starojums”? Kā Kristus gaisma spīd katrā vietā un katrā laikā? Tai ir sava izplatīšanās metode. Tā izplatās ne jau ar šīs pasaules impēriju varenajiem līdzekļiem, kuras vienmēr cenšas sagrābt varu. Nē, Kristus gaisma izplatās sludinot Evaņģēliju. Sludināšana, vārds un liecība. Ar šo pašu “metodi” Dievs izvēlējās ienākt mūsu vidū: Iemiesošanās ir kļūšana par otra tuvāko, sastapšanās ar viņu, viņa realitātes pieņemšana un savas ticības apliecināšana. Tas ir vienīgais veids, kādā Kristus, kas ir Mīlestība, gaisma var iemirdzēties tajos, kuri to pieņem, un piesaistīt citus. Kristus gaisma neizplatās tikai ar vārdiem, pateicoties izsmalcinātām metodēm, biznesa metodēm… Nē, nē. Ticība, vārds, liecināšana: tā izplatās Kristus gaisma. Zvaigzne ir Kristus, bet arī mums ir jābūt par zvaigznēm priekš mūsu brāļiem un māsām, kā lieciniekiem par labestības un bezgalīgās žēlastības dārgumiem, ko Pestītājs par brīvu piedāvā ikvienam. Kristus gaisma neizplatās prozelītisma ceļā, tā izplatās, pateicoties liecības sniegšanai, ticības apliecināšanai. Arī caur moceklību.

Tāpēc ir svarīgi uzņemt šo gaismu sevī, uzņemt to aizvien vairāk. Bēdas mums, ja domājam, ka mums tā pieder, bēdas, ja domājam, ka mums tā ir tikai “jāpārvalda”! Tāpat kā Austrumu gudrie, arī mēs esam aicināti ļaut sevi apburt, piesaistīt, vadīt, apgaismot un pievērsties Kristum. Tas ir ticības ceļš, kas ved caur lūgšanu un Dieva darbu apcerēšanu, kas mūs pastāvīgi piepilda ar prieku un apbrīnu, ar aizvien jaunu apbrīnu. Apbrīna vienmēr ir pirmais solis, kas jāsper, lai šajā gaismā ietu uz priekšu.

Lūgsim Marijas aizsardzību visai universālajai Baznīcai, lai tā izplata visā pasaulē Kristus Evaņģēliju, visu ļaužu gaismu, visu tautu gaismu.

06 janvāris 2021, 14:33