Meklēt

Svētā Ģimene no Nācaretes Svētā Ģimene no Nācaretes 

Svētais tēvs pasludina ģimenei veltītu gadu

Svētdien, 27. decembrī, Svētās Ģimenes no Nācaretes svētkos, pāvests Francisks pasludināja ģimenei veltītu gadu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tas sāksies 2021. gada 19. martā, apustuliskā pamudinājuma “Amoris laetitia” publicēšanas 5. gadadienā, un noslēgsies 2022. gada 26. jūnijā, 10. Vispasaules Ģimeņu tikšanās ietvarā.

Minētajam gadam ir izvēlēts nosaukums “Ģimene Amoris laetitia”. Tā laikā ģimenes tiek aicinātas lasīt un pārdomāt Svētā tēva apustulisko pamudinājumu “Amoris laetitia” (Mīlestības līksme), kurā viņš runā par mīlestību ģimenē, tās skaistumu un no tās izrietošo prieku. Svētais Krēsls jau tagad plāno dažādas garīgās, pastorālās un kultūras iniciatīvas. Caur tām pāvests grib vērsties pie visas pasaules draudzēm un mudina katru būt par mīlestības liecinieku ģimenē.

27 decembris 2020, 17:27