Meklēt

Pāvests uzrunā tiesnešus Pāvests uzrunā tiesnešus 

Sociālās taisnības galvenie pīlāri

Pirmdien, 30. novembrī, pāvests vērsās ar uzrunu pie tiesnešiem – pie komitejas, kas iestājas par sociālajām tiesībām Āfrikā un Amerikā, locekļiem, kuri piedalījās virtuālā saietā. Videovēstījumā Francisks norādīja uz sešiem pīlāriem, kas ir vajadzīgi, iestājoties par sociālo taisnību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Sociālās taisnības celšana. Ceļā uz personu fundamentālo tiesību pilnīgu pielietošanu trauslajās situācijās” – tas ir Āfrikas un Amerikas kontinentu tiesnešu pirmās tikšanās temats. Svētais tēvs pievērsās vairākiem svarīgiem elementiem.

Pirmais ir reālisms. “Mēs nevaram domāt, esot atrauti no realitātes”, sacīja pāvests, aicinot neaizvērt acis pasaulē pieaugošo netaisnību priekšā. Otrais elements ir darbs. Runa ir par to, lai visi kopā katru dienu strādātu taisnības labā. Tāpat kā mums jātiecas pēc labā un mīlestības, tāpat arī ik dienas ir jātiecas pēc taisnības, sargājoties no visām utopijām. Trešais – būt iejūtīgiem pret otra cilvēka ciešanām un censties tās remdēt, kā to darīja labais samarietis. Šajā sakarā Francisks atgādināja par bīstamo tendenci, proti, grimšanu “vienaldzības kultūrā”.

Ceturtais pāvesta minētais pīlārs – vēsturiskā perspektīva. Pēc viņa domām, ir svarīgi atcerēties pagātni, tas ir, pieminēt cīņas, uzvaras un sakāves, kad taisnības vārdā tūkstošiem cilvēku izlēja savas asinis. Kā piekto elementu Francisks minēja balstīšanos uz tautu un tautas veidošanas aspektu. Saskaņā ar Evaņģēliju, Dievs no mums, ticīgajiem, prasa, lai mēs esam Viņa tauta – uzsvēra Svētais tēvs. Lai mēs esam nevis “Dieva elite”, bet tauta. Viņš atzina, ka elite it kā strādā tautas labā, bet neko nedara kopā ar tautu un nejūtas piederīga tautai.

Pēc tam pāvests mudināja tiesnešus būt “solidāriem un taisnīgiem”, cīnoties ar “nabadzības strukturālajiem iemesliem”. Visbeidzot viņš pieprasīja atdot īpaši trūkumcietējiem nolaupītos īpašumus. “Veidosim jaunu sociālo taisnību, ņemot vērā to, ka kristīgā tradīcija nekad nav atzinusi tiesības uz privātīpašumu par absolūtām un neaizskaramām tiesībām un vienmēr ir izcēlusi visu tā veidu sociālo funkciju”, sacīja Francisks. “Īpašumtiesības ir sekundāras dabiskās tiesības, kas izriet no visu tiesībām”. Viņš piebilda, ka sociālā taisnība nedrīkst būt vienkārša teorija, bet to ar steigu ir jāīsteno praksē, lai tādējādi veicinātu vienotību un mieru.

01 decembris 2020, 12:06