Meklēt

Sīrija Sīrija 

Svētais tēvs pauž atbalstu Irākas un Sīrijas kristiešiem

Ceturtdienas, 10. decembra, vakarā pāvests vērsās ar video vēstījumu pie Cilvēka integrālās attīstības dikastērija rīkotās tikšanās par humanitāro krīzi Sīrijā un Irākā dalībniekiem. Tikšanās notika online režīmā. Svētais tēvs īpašu uzmanību veltīja šo karos izmocīto zemju kristiešiem, kā arī bēgļiem, kuri grib atgriezties savās valstīs.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tikšanās tika sarīkota ar mērķi pārdomāt par tām smagajām problēmām, kas joprojām nospiež, kā, sveicot tās dalībniekus, sacīja Francisks, “mīļotās Sīrijas, Irākas un kaimiņvalstu tautas”. Katrs pūliņš, vai tas būtu liels vai mazs, kas tiek pielikts, lai veicinātu miera procesu, ir kā ķieģelis, kas ielikts taisnīgākas sabiedrības konstrukcijā – viņš uzsvēra.

Svētais tēvs īpaši vērsās pie tiem, kuri bija spiesti atstāt savas mājas, lai izvairītos no kara briesmām un meklētu labākus dzīves apstākļos sev un savām ģimenēm. “Es īpaši pieminu kristiešus”, sacīja pāvests, “kuriem nācās atstāt vietas, kur piedzima un uzauga, kur attīstījās un bagātinājās viņu ticība. Jādara tā, lai kristiešu klātbūtne šajās zemēs turpina būt tāda, kāda tā vienmēr ir bijusi: miera, progresa, attīstības un izlīgšanas starp cilvēkiem un tautām zīme”.

Runājot par bēgļiem, kuri grib atgriezties savās zemēs, Francisks vērsās ar aicinājumu pie starptautiskās kopienas, lai tiktu darīts viss iespējamais, lai varētu notikt viņu atgriešanās, nodrošinot  viņiem drošus dzīves un atbilstošus ekonomiskos apstākļus. Šajā ziņā ir vērtīgs katrs solis, katrs pūliņš – uzsvēra Svētais tēvs.

Pāvests veltīja dažus iedrošinājuma vārdus arī katoļu aģentūrām, kas sniedz šīm tautām humanitāro palīdzību. To darbinieki, sekojot Labā Samarieša paraugam, nesavtīgi darbojas, lai uzņemtu, aprūpētu un būtu līdzās migrantiem un bēgļiem šajās zemēs, nešķirojot tos ne pēc ticības, ne kādas citas piederības. Šajā kontekstā Francisks kārtējo reizi uzstājīgi atgādināja, ka Baznīca nav nevalstiskā organizācija. Tai savā tuvākmīlestības darbībā jāsmeļ iedvesma no Evaņģēlija. Palīdzībai, ko tā sniedz, jābūt vietējās Baznīcas žēlsirdības redzamajai zīmei. Viena Baznīca palīdz otrai Baznīcai, kas cieš, ar šo brīnišķīgo līdzekļu, proti, katoļu humanitārās palīdzības aģentūru starpniecību. Baznīcas sniedz cita citai palīdzību.

Vēstījuma noslēgumā Svētais tēvs atgādināja tiem, kuri šajās vietās strādā, ka viņi nav vieni. Visa Baznīca ir vienota, lai ietu pretī ievainotajam cilvēkam. “Jūs jūsu darbā vienmēr pavadīs mana svētība (…), lai šī tikšanās nes jūsu zemēs bagātīgus labklājības, attīstības un miera augļus jaunas dzīves labā”, piebilda pāvests.

10 decembris 2020, 17:51