Meklēt

Pāvests Romas kūrijai: saglabāsim dziļu mieru

Pirmdien, 21. decembrī, Svētais tēvs uzrunāja savus tuvākos līdzstrādniekus – Romas kūrijas darbiniekus. Šajos Ziemassvētkos, ko iezīmē pandēmija, saglabāsim mieru. Izdzīvosim šo krīzi kā žēlastības laiku un ļausimies Gara vadībai – aicināja Francisks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tiekoties ar Romas kūrijas darbiniekiem, lai apmainītos Ziemassvētku vēlējumiem, pāvests savā uzrunā pievērsās krīzei, ko šobrīd piedzīvo pasaule. "Šie Ziemassvētki", viņš sacīja, "ir pandēmijas, sanitārās, sociāli-ekonomiskās un pat ekleziālās krīzes Ziemassvētki, kura ir akli skārusi visu pasauli". Tomēr šī krīze ir "lieliska izdevība atgriezties un atgūt autentiskumu", lai visos cilvēkos atdzimtu ilgas pēc brālības.

Francisks aplūkoja arī dažu Bībeles personāžu krīzi. To piedzīvoja Ābrahams, Mozus, Elija, Jānis Kristītājs, Pāvils no Tarsas. "Taču visspilgtākā bija Jēzus krīze", sākot ar kārdinājumiem tuksnesī, līdz Ģetzemanes dārzam, un beidzot ar "ekstrēmo krīzi pie krusta" – viņš uzsvēra. Jēzus ar savu pilnīgo un paļāvīgo atdošanos Tēvam pavēra Augšāmcelšanās ceļu.

Šīs pārdomas par krīzi ir aicinājums sargāties no pārsteidzīgas Baznīcas kritizēšanas, balstoties uz krīzēm, ko izraisīja vakardienas un ko izraisa šodienas skandāli – turpināja Svētais tēvs. Spriedumi par Baznīcu, atmetot cerību, nav reālistiski, jo Dievs turpina mūsu vidū audzēt savas Valstības sēklu. Romas kūrijā ir daudz tādu, "kuri sniedz liecību ar savu pazemīgo, diskrēto, kluso un godīgo darbu, kuri strādā profesionāli. Kamēr problēmas nekavējoties parādās laikrakstu pirmajās slejās, tikmēr par cerības zīmēm tiek sniegtas ziņas tikai pēc ļoti ilga laika, un pie tam – ne vienmēr."

Pāvests norādīja, ka tas, kurš neskatās uz krīzi Evaņģēlija gaismā, aprobežojas ar līķa autopsiju. "Taču ja mēs atkal saņemsim drosmi un pazemīgi skaļā balsī sacīsim, ka krīzes laiks ir Svētā Gara laiks", tad, arī piedzīvojot tumsu, mēs saglabāsim paļāvību un ticēsim, ka "lietas pieņem jaunu formu".

Vienlaikus Francisks aicināja nejaukt krīzi ar konfliktiem. Krīzei parasti ir pozitīvs iznākums, bet konflikts vienmēr raisa problēmas – ved pie šķelšanās un noslēgtu grupu rašanās, tādējādi vājinot Baznīcas misiju. Bez tam, viņš mudināja uzvarēt visas pretestības un pārbaudījumu laikā ļauties Svētā Gara vadībai. Krīze ir laiks, lai izmainītu savu domāšanu.

Lai izietu no krīzes, mums jārīkojas tā, kā rīkojas Evaņģēlijā minētais rakstu mācītājs, "kas no sava mantas krājuma izceļ jauno un veco". Francisks atgādināja Benedikta XVI teikto, ka šis mantas krājums jeb dārgums ir Tradīcija. Tā ir dzīvā upe, kas mūs saista ar pirmsākumiem. "Vecais" sastāv no patiesības un žēlastības, kas jau ir mūsu rīcībā. "Jaunais" ir patiesības dažādie aspekti, ko izprotam maz pamazām – skaidroja Svētais tēvs. Ja mēs ļausimies Svētā Gara vadībai, tad katru dienu aizvien vairāk pietuvosimies "visai patiesībai" (Jņ 16, 13).

Lai pārvarētu krīzi, to ir jāpieņem kā žēlastības laiku, kas mums dots, lai mēs izprastu, kāda ir Dieva griba attiecībā uz katru no mums un attiecībā uz visu Baznīcu, kā arī ir aizvien vairāk jālūdzas. Lūgšana palīdzēs "cerēt pretī katrai cerībai" (Rom 4, 18). Pēc tam pāvests sacīja: "Dārgie brāļi un māsas, saglabāsim dziļu mieru, labi apzinoties, ka mēs visi, ar mani priekšgalā, esam tikai "nederīgi kalpi" (Lk 17, 10), pret kuriem Kungs izturējās ar žēlsirdību. Tāpēc būtu skaisti, ja mēs izbeigtu dzīvot konfliktā un tā vietā atkal sajustos esam ceļā".

Noslēgumā Svētais tēvs mudināja klātesošos izvairīties no aprunāšanām, kas ikvienu krīzi pārvērš par konfliktu, paklausīgi sekot Jēzum un nesavtīgi un dedzīgi piedalīties Labās vēsts sludināšanā īpaši nabagiem, kuros varam saskatīt paša Dieva attēlu.

21 decembris 2020, 15:04