Meklēt

Svētais Jāzeps Svētais Jāzeps 

Mācīsimies no sv. Jāzepa pazemīgi izpildīt Dieva gribu

Noslēdzot trešdienas, 9. decembra, vispārējo audienci, pāvests dažos vārdos pievērsās Vissvētākās Jaunavas Marijas Līgavainim, svētajam Jāzepam, un aicināja ticīgos lūgt, lai viņš šajā laikā sargā Baznīcu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks atgādināja, ka iepriekšējā dienā tika publicēta svētajam Jāzepam veltītā apustuliskā vēstule, jo tieši pirms 150 gadiem viņš tika pasludināts par universālās Baznīcas aizbildni. Jau tās nosaukumā “Ar Tēva sirdi” ir izteikta vēsts par viņa dzīvi un misiju. Uzrunā pāvests norādīja uz Jāzepa centrālo lomu Baznīcā. Viņš atgādināja, ka Dievs viņam uzticēja vislielākos dārgumus – Jēzu un Mariju, un Jāzeps ar savu ticību, drosmi, maigumu, “ar tēva sirdi” pilnīgi atbilda šim uzdevumam. “Piesauksim viņa aizsardzību pār Baznīcu šajā laikā un mācīsimies no viņa vienmēr pazemīgi izpildīt Dieva gribu”, mudināja Francisks.

09 decembris 2020, 18:19