Meklēt

Gvadalupes Dievmātes attēls Gvadalupes Dievmātes attēls 

Pāvests: Kontemplējot Mariju, pārvērtīsim savu dzīvi par dāvanu

Sestdien, 12. decembrī, Vissvētākās Jaunavas Marijas – Gvadalupes Dievmātes svētkos, pāvests Svētā Pētera bazilikā celebrēja Euharistiju. Homīlijā spāņu valodā viņš pievērsās trīs atslēgas vārdiem: pārpilnība, svētība un dāvana.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Gvadalupus Dievmāte ir Meksikas un visas Latīņamerikas tautu aizbildne. 1531. gadā, no 9. līdz 12. decembrim, viņa parādījās in­diānim Huanam Djego, aicinot to doties pie Mehiko bīskapa un lūgt, lai viņas godam tiktu uzcelta baznīca. Bīskaps prasīja zīmi un, kad Huans Djego ieradās pie viņa nākošajā reizē, uz viņa apmetņa parādījās Dievmātes attēls. Baznīca to nosauca par Gvadalupes Dievmātes attēlu.  2002. gadā pāvests Jānis Pāvils II pasludināja Huanu Djego par svētu. Dievmātes attēla parādīšanās šī indiāņa apmetnī ir pravietiska zīme tam, ka Marijas apskāvienā atrodas visas plašās Amerikas zemes tautas.

Raugoties uz Gvadalupes Dievmātes attēlu, mēs tajā redzam skaidri atspoguļojamies šīs trīs realitātes: pārpilnību, svētību un dāvanu – sacīja Francisks Svētās Mises homīlijā.

Pāvests norādīja uz pārpilnību, tāpēc ka Dievs sevi vienmēr dāvā pārpilnīgi. Dievs vienmēr visu dod pārpilnībā. Viņš nezina mēru – skaidroja Francisks. Dievs ir bezgala pacietīgs. Kamēr mēs, būdami ierobežoti, visu mērām pēc sev izdevīga mēra, Dievs atdod sevi pilnīgi. Viņš dāvā sevi pilnīgi. Kur ir Dievs, tur valda pārpilnība.

Svētie Raksti, aprakstot Betlēmes noslēpumu, spilgti atklāj šo pārpilnības ideju. Dievs sevi dāvā pilnīgi visu. Pāvests atzina, ka vienīgā Dieva vājība ir šī nesavtība, tas ir, nespēja sevi dāvāt citādi kā tikai pārpilnībā.

Otrais vārds, kam pievērsās Svētais tēvs, bija svētība. Marija satiekas ar Elizabeti, kurai šī satikšanās kļūst par svētību. Francisks paskaidroja, ka “svētīt” (itāliski “benedire”) nozīmē “teikt labu” (“dire bene”). Un Dievs jau no pirmajām Radīšanas grāmatas lappusēm ir pieradis pie šāda stila – pie labā teikšanas. [Kad Dievs veic radīšanas darbu, tad par visu, ko Viņš rada, saka, ka tas ir labs, ļoti labs.] Tātad, Dievs vienmēr saka labu, Viņš vienmēr svētī – uzsvēra pāvests. Turpretī lādēšana ir velna, ienaidnieka darbības stils. Šāda stila pamatā ir nespēja dāvāt sevi pilnībā. Taču Dievs sevi pilnīgi dāvā, sakot labu, svētījot.

Trešais atslēgas vārds ir dāvana. Francisks paskaidroja, ka šī pārpilnība un šī svētība ir dāvana. Viss, ko mēs saņemam, ir žēlastība. Dieva dāvana mums tiek stādīta priekšā kā svētība. “Tu esi svētīta starp sievietēm”, jo dāvāji mums Svētīto – sacīja pāvests. Viņš aicināja, lai mēs, kontemplējot Dievmātes attēlu, lūdzam Kungu mums palīdzēt kaut cik dzīvot šādā Kunga stilā – būt spējīgiem uz pārpilnīgu dāvāšanu, nekad nelādēt, bet teikt labu jeb svētīt, kā arī pārvērst savu dzīvi par dāvanu.

Jāpiebilst, ka šogad Baznīca atzīmē Gvadalupes Dievmātes kronēšanas piemiņas 125. gadadienu. Šajā sakarā Apustuliskais Penitenciārijs paziņoja, ka visi ticīgie, kuri 12. decembrī svinēs šo svētku dienu arī savās mājās, varēs saņemt atlaidas. Gvadalupes Dievmātes bazilika būs slēgta līdz 13. decembrim, lai tādējādi pandēmijas dēļ cilvēki nevarētu tur pulcēties kopā un pakļaut sevi inficēšanās riskam. Taču, zinot, ka Gvadalupes Dievmātes godināšanai nav robežu, pāvests nolēma piešķirt atlaidas visiem ticīgajiem visā pasaulē, kuri šajā dienā godinās Gvadalupes Dievmāti mājās (tas ir, lūgsies viņas attēla priekšā; pa radio, televīziju vai tiešsaistē sekos līdzi  Svētajai Misei no viņas sanktuārija Meksikā) un izpildīs ar atlaidu saņemšanu saistītos ierastos nosacījumus (lūgsies Svētā tēva nodomā, būs bijuši pie grēksūdzes un, tiklīdz radīsies iespēja, pieies pie Svētās Komūnijas).

12 decembris 2020, 16:12