Meklēt

Ar Covid-19 slims cilvēks lūdzas Rožukroni (slimnīca Riodežaneiro, Brazīlijā, 2020. gada jūlijs) Ar Covid-19 slims cilvēks lūdzas Rožukroni (slimnīca Riodežaneiro, Brazīlijā, 2020. gada jūlijs) 

Politika – viena no vērtīgākajām tuvākmīlestības formām

Svētais tēvs video vēstījumā uzrunāja virtuālā semināra “Latīņamerika: Baznīca, pāvests Francisks un pandēmijas scenāriji” dalībniekus. Šīs tikšanās mērķis – analizēt ar Covid-19 pandēmiju saistīto situāciju minētajā kontinentā. To organizēja Pontifikālā komisija Latīņamerikas jautājumos, Pontifikālā Sociālo zinātņu akadēmija un Latīņamerikas Bīskapu konference (Celam).

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Ceturtdien, 19. novembrī, pārraidītajā video vēstījumā Svētais tēvs mudina rīkoties “atbildīgi caurspīdīgi un godīgi”, lai mēs no jauna apzinātos savu kopīgo piederību, to, ka esam brāļi un viena Tēva bērni. Un īpaši svarīgi to ir apzināties epidemioloģiskās krīzes izraisīto nevienlīdzību priekšā.

Pāvests novēl, lai šī iniciatīva kļūst par iedvesmu jauniem ceļiem, atmodina procesus, palīdz vienoties un dod impulsu visiem tiem mehānismiem, kas ir nepieciešami, lai caur brālību un sociālo draudzību nodrošinātu cilvēkiem cienīgu dzīvi. Francisks īpaši min visvairāk atstumtos un paskaidro, ka ar to nedomā nabagdāvanu došanu vai labdarības žestus. Viņš grib pateikt, ka atstumtie ir mūsu solidaritātes un mūsu darbības efektivitātes “hermeneitikas atslēga”. “Mums ir jāsāk no turienes”, viņš atgādina, “no katras cilvēciskās perifērijas, no katras. Ja mēs nesāksim no turienes, mēs kļūdīsimies. Varbūt ar to mums ir jāsāk savas domāšanas attīrīšanu”.

Pāvests atzīst, ka mēs vēl ilgi izjutīsim pandēmijas postošās sekas, īpaši ekonomikā, kam vajadzīgs atbalsts un radoši priekšlikumi, lai tādējādi atvieglotu krīzes nastu. Pandēmija atklāja to, kas mūsu tautās un katrā cilvēkā ir labākais un sliktākais. Tā parādīja, cik ļoti mēs esam cits no cita atkarīgi. Vīruss mums atgādina, ka labākais veids, kā varam par sevi parūpēties, ir iemācīšanās rūpēties par tiem, kuri mums atrodas līdzās, un sargāt viņus. “Solidaritātes kā taisnīguma ceļš ir labākā mīlestības un tuvības izpausme”, saka pāvests, paužot pārliecību, ka no šīs krīzes mēs varam iziet labāki. Vēršoties pie tiem, kuru rokās ir vara, Francisks kārtējo reizi aicina “rehabilitēt politiku”, atgādinot, ka tas ir cēls aicinājums, tā ir viena no vērtīgākajām tuvākmīlestības formām, jo runa ir par kopējā labuma meklēšanu.

Pāvests savā uzrunā aicina Latīņamerikas kristiešus smelties iedvesmu no Evaņģēlija un kopā ar visiem labas gribas cilvēkiem iet pretī tiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Viņš aicina šajā ceļā sekot Labā Samarieša paraugam. Noslēgumā Francisks lūdz Amerikas aizbildnes – Gvadalupes Dievmātes palīdzību, lai viņa visus apsedz ar savu apmetni un atbalsta tos, kuri cīnās par taisnību.

20 novembris 2020, 10:55