Meklēt

Laterāna bazilikas iesvētīšanas gadadiena

“Šodien, Svētā Jāņa Laterāna bazilikas iesvētīšanas gadadienā, mēs pieminam to, ka Kungs grib mājot katrā sirdī. Pat ja mums gadās no Viņa attālināties, Kungam pietiek ar trīs dienām, lai savu templi uzceltu mūsos no jauna (sal. Jņ 2, 19)” – mikroblogošanas vietnē “Twitter” raksta pāvests Francisks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētā Jāņa Laterāna bazilika, kuras iesvētīšanas gadadiena tiek svinēta 9. novembrī, ir Romas bīskapa katedrāle. Tā tika uzcelta 4. gadsimtā, beidzoties kristiešu vajāšanām, kad Baznīcu vadīja pāvests Silvestrs I. Sākotnēji dievnams tika veltīts Kristum Pestītājam, bet vēlāk par tā aizbildņiem kļuva svētais Jānis Kristītājs un svētais evaņģēlists Jānis. Bazilikā ir notikuši pieci vispārējie Baznīcas koncili. Tās iesvētīšanas gadadienu 9. novembrī atzīmēja jau 12. gadsimtā. Vispirms tas notika Romā, vēlāk – visā Romas katoļu Baznīcā.

Kā liecina uzraksts Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, ko atrodam uz dievnama fasādes, bazilika ir visu Romas un pasaules baznīcu māte un galva. Kā tāda, tā ir visas katoliskās Baznīcas vienotības simbols, un šīs vienotības redzamais pamats ir svētā Pētera pēctecis.

Pagājušajā gadā šajā dienā baziliku apmeklēja pāvests Francisks. Saikne starp svētā Pētera pēcteci un ticīgajiem, kas kopā veido īstu Templi, Kristus Miesu, īpaši spilgti atklājās viņa vadīto liturģijas svinību laikā. Atsaucoties uz Kristus vārdiem “Nojauciet šo svētnīcu, un es to trīs dienās atkal uzcelšu”, pāvests atgādināja, ka nav tādas sirds, kurā Kristus negribētu vai nevarētu atdzimt. Ļaunumam nekad nepieder pēdējais vārds. Lai arī cik kāds cilvēks būtu ļaunā ievainots, viņš nekad šīs zemes virsū nav nolemts tam, lai būtu uz mūžiem šķirts no Dieva. Nereti Kungs noslēpumainā, taču reālā veidā paver cilvēka sirdī jaunus apvāršņus, uzmodina viņā ilgas pēc patiesības, labā un skaistā, un tādā veidā atbrīvo vietu Evaņģēlija sēklai. Tādēļ mums nekad nevajag nolaist rokas. Mums ir jādzīvo ar pārliecību, ka Kungam pietiek ar trīs dienām, lai mūsos atkal uzceltu savu svētnīcu.

09 novembris 2020, 15:55