Meklēt

Pāvests Francisks un patriarhs Bartolomejs I kādā no tikšanās reizēm Pāvests Francisks un patriarhs Bartolomejs I kādā no tikšanās reizēm 

Francisks sveic pareizticīgos apustuļa Andreja svētkos

30. novembrī Baznīca atzīmē apustuļa Andreja liturģisko piemiņas dienu. Īpaši nozīmīga tā ir Pareizticīgo Baznīcai. Sekojot gadskārtējai tradīcijai, pāvests Francisks ar Konstantinopoles ekumeniskajam patriarham Bartolomejam I adresētas vēstules starpniecību sveic pareizticīgos brāļus un māsas viņu debesīgā aizbildņa svētkos.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Par tradīciju šai dienā ir kļuvusi arī Vatikāna delegācijas vizīte Stambulā. Dievišķās liturģijas beigās Svētā Jura baznīcā delegācijas vadītājs, kardināls Kurts Kohs nolasīja Svētā tēva vēstuli. “Var vest sarunas par mieru, taču tās nespēs izskaust karus, ja vien cilvēki nepratīs būt brāļi un māsas,” tā, nesen izdotās enciklikas “Visi brāļi” gaismā raksta pāvests. Atceroties ekumenisko tikšanos šī gada 20. oktobrī Romas Kapitolija kalnā, kurā piedalījās arī patriarhs Bartolomejs I un citi reliģiskie līderi, Francisks atzīmē, ka daudzviet pasaulē plosās kari un jauni bruņoti konflikti atņem dzīvību vīriešiem un sievietēm.

“Bez šaubām,” raksta pāvests, “visas miera veicināšanas iniciatīvas, ko uzņemas nacionālās un starptautiskās organizācijas, ir vajadzīgas, un tomēr, konflikti un vardarbība nebeigsies, ja visi cilvēki nenonāks pie pilnas apziņas par to, ka ir nepieciešama savstarpēja atbildība kā brāļiem un māsām.” Francisks apgalvo, ka šādu brālīgumu viņš personīgi ir izjutis dažādās tikšanās reizēs ar ekumenisko patriarhu. Pāvests atgādina, ka “vēlēšanos pēc lielākas tuvināšanās un sapratnes kristiešu starpā Konstantinopole ir izrādījusi vēl pirms tam, kad Katoliskā un citas Baznīcas ir uzsākušas dialogu”.

Apliecinot šo faktu, Francisks citē Ekumeniskā patriarhāta Svētās Sinodes vēstuli-encikliku, kas pirms 100 gadiem tika izsūtīta visām Baznīcām pasaulē. “Kad dažādās Baznīcas iedvesmojas no mīlestības un vadās pēc tās, spriežot par citiem,” teikts vēstulē-enciklikā, “tad tā vietā, lai vairotu pastāvošās nesaskaņas, tās, cik vien iespējams, tiek mazinātas”. “Bez tam,” teikts dokumentā, “atveroties gatavībai pasniegt palīdzīgu roku ikreiz, kad rodas tāda iespēja, tās spēs paveikt daudzas labas lietas gan savā, gan visas kristīgās kopienas labā.”

Pāvests uzsver, ka minētais dokuments nav zaudējis savu aktualitāti. “Lai arī pastāv vēl šķēršļi, esmu pārliecināts, ka ejot kopā savstarpējas mīlestības un teoloģiskā dialoga garā, būs iespējams atjaunot pilnīgu kopību, kas izpaustos dalībā pie viena Euharistijas altāra, visus cilvēkus vienojot vienas un svētas Baznīcas miesā,” vēstulē Konstantinopoles ekumeniskajam patriarham Bartolomejam I raksta pāvests Francisks.

30 novembris 2020, 16:29