Meklēt

Pāvests vada dievkalpojumu par mirušajiem kardināliem un bīskapiem Pāvests vada dievkalpojumu par mirušajiem kardināliem un bīskapiem 

Francisks aizlūdz par šogad mirušajiem kardināliem un bīskapiem

"Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība, kas man tic, kaut arī būtu miris, dzīvos, un ikviens, kas dzīvo un tic man, ne mūžam nemirs!" – šie Kristus vārdi bija pāvesta uzrunas vadlīnija. Ceturtdien, 5. novembrī, Svētā Pētera bazilikā Francisks vadīja dievkalpojumu par šogad mirušajiem kardināliem, arhibīskapiem un bīskapiem.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Sprediķī Svētais tēvs skaidroja Jāņa evaņģēlija fragmentu, kas vēstī par sāpīgu notikumu Martas un Marijas namā. Viņas sēro par savu mirušo brāli Lācaru. Viņu namā ienāk Jēzus. Uzrunājot Martu, Viņš saka: "Tavs brālis celsies augšām". Marta apliecina savu ticību, sakot: "Jā, Kungs, es ticu, ka Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls, kas atnācis šajā pasaulē". Jēzus vārdi palīdz Martas cerībai pāriet no tālas nākotnes uz tagadni: augšāmcelšanās ir viņai tuvu, tā ir klātesoša Kristus personā.

Francisks uzsvēra, ka mēs esam aicināti ticēt un liecināt par augšāmcelšanos, kas nav kaut kāda mirāža pie horizontiem, bet gan patiesība. Ticība augšāmcelšanās noslēpumam nedz ignorē, nedz maskē neizpratni, ko cilvēciski piedzīvojam nāves priekšā. Arī Jēzus, redzot Lācara māsu un citu cilvēku asaras, neslēpa savas emocijas, bet – kā raksta evaņģēlists Jānis – "izplūda asarās". Viņš raudāja. Viņš ir pilnībā līdzīgs mums, izņemot grēku. Jēzus piedzīvoja tuva cilvēka zaudēšanas sāpes un asaru rūgtumu. Bet tas nemazina patiesības gaismu, kas izplūst no Viņa atklāsmes, kuras liela zīme bija Lācara augšāmcelšanās.

Turpinot sprediķi, pāvests uzsvēra, ka šodien Kungs uzrunā katru no mums, sakot: "Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība". Jēzus aicina veikt ticības lēcienu jau tagad ieejot Augšāmcelšanās noslēpuma gaismā: "Ikviens, kas dzīvo un tic man, ne mūžam nemirs. Vai tu tici tam?" ( 11,26). Kad veicam ticības lēcienu, tad mainās mūsu domāšana un skatījums uz lietām, atzina pāvests. Raugoties ar ticību, mēs spējam saskatīt neredzamo, un katru notikumu vērtējam mūžīgās dzīves gaismā.

Pieminot šogad mirušos kardinālus un bīskapus, lūgsim Kungu, lai mums palīdz apzināties savas dzīves mērķi un atmest negatīvo domāšanu, ka ar nāvi viss beidzas. Šādas domas ir tālu no ticības. Tās rodas no bailēm par nāvi, un pret tām neviens nav imūns. Tāpēc nāves noslēpuma priekšā arī kristietim ir jāatgriežas. Katru dienu mēs esam aicināti stiprināt savu ticību un paļāvību uz Kungu, jo Viņš ir augšāmcelšanās un dzīvība, atgādināja Svētais tēvs.

05 novembris 2020, 12:23