Meklēt

Pāvests tiekas ar Pontifikālās Latīņamerikas kolēģijas studentiem un profesoriem Pāvests tiekas ar Pontifikālās Latīņamerikas kolēģijas studentiem un profesoriem 

Dziedināt pasauli no vienaldzības vīrusa

"Lai arī vēsture ir izšķīrusi mūsu tautas, tomēr tā nav iznīcinājusi saknes, kas mūs vieno šajā lielajā evaņģelizācijas darbā," – sacīja pāvests Francisks, pieņemot audiencē Pontifikālās Latīņamerikas kolēģijas jaunos studentus. Kolēģijā dzīvo priesteri no Latīņamerikas, kuri studē dažādās Romas universitātēs.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Savā uzrunā Svētais tēvs norādīja uz nepieciešamību vienot un stiprināt dažādas kultūras, kas ir raksturīgas Latīņamerikas kontinentam. Pāvests runāja par sirds atvērtību, kas var palīdzēt dziedināt pasauli no vienaldzības vīrusa. Amerikas evaņģelizācijas žēlastība ir stiprāka par grēku, viņš piebilda.

“Mūsu zemēs Evaņģēlija vēsts tika izplatīta ar cilvēciskiem līdzekļiem, kas nebija brīvi no grēka. Tomēr Dieva žēlastība bija stiprāka par mūsu vājumu, un Dieva Vārds sasniedza visus kontinenta nostūrus. To pieņēma tautas un kultūras, kuru bagātīgo daudzveidību varam apbrīnot līdz pat šai dienai, - teica Francisks. - Šis brīnums bija iespējams, pateicoties tam, ka cilvēki, kuri ieradās, kā arī tie, kas viņus uzņēma, spēja atvērt savas sirdis. Notika savstarpējā bagātināšanās. Garīgās saknes ir radušās mīlēt otru spējīgā sirdī. Šāda auglīga mīlestība rada kaut ko jaunu un lielu.”

Latīņamerikas valstu studentus pāvests aicināja dāsni sēt Dieva Vārdu, būt atvērtiem un stiprināt saikni ar Dievu. "Mēs esam aicināti atvērt sirdi Kungam, kurš nemitīgi klauvē pie mūsu durvīm, jo vēlas palikt kopā ar mums", uzsvēra Francisks. "Mēs esam aicināti būt atvērtiem arī pret savu brāli, neaizmirstot, ka tuvākmīlestība ir mūsu attiecību ar Dievu mēraukla. Kad no mīlestības pret Dievu atverat savas sirdis visiem cilvēkiem bez izņēmuma, tad kļūstat par vietu, kur varat satikt Dievu un savu tuvāko. Nekad neaizveriet durvis to cilvēku priekšā, kuri vēlas ienākt un justies pieņemtiem un  mīlētiem", mudināja Svētais tēvs. 

21 novembris 2020, 11:52