Meklēt

Pāvests: "Nostaļģija ir īsta garīga patoloģija"

No 26. līdz 29. novembrim online režīmā notiek 10. Baznīcas Sociālās mācības festivāls. Pie tā dalībniekiem pāvests vērsās ar uzrunu, pievēršoties nākotnes cerībai.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Cerība ir tādas sirds tikums, kas nenoslēdzas tumsā, neapstājas pie pagātnes, dzīvojot tagadnē, nesamierinās ar viduvējību, bet spēj raudzīties uz nākotni – video vēstījumā saka Francisks. Kas ir rītdiena mums, kristiešiem? Tā ir dzīve, kas ir atpirkta, prieks par satikšanos ar Trīsvienīgo Mīlestību.

Festivālā piedalās uzņēmēji, akadēmiskās, kultūras un ekonomikas pasaules pārstāvji. Tā temats “Nākotnes piemiņa” ir mums adresēts atgādinājums paturēt prātā, ka mēs esam daļa no vēstures, ko apņem liels apskāviens – norāda pasākuma organizētāji. Tas ir aicinājums atgūt pirmatnējo tiekšanos pēc Labā, kas, izlīgstot ar pagātni un atbrīvojoties no nostaļģijas un rūgtuma, kļūst par auglīgu zemi nākotnes veidošanai. Nākotnes pieminēšana ir cilvēka brīvības garants. Cilvēks ir aicināts ne tik daudz darīt visu kaut ko jaunu, bet visu atjaunot.

“Mums, kristiešiem, nākotnei ir vārds, un šis vārds ir ‘cerība’”, video vēstījumā saka pāvests. Cerība prot raudzīties uz nākotni – viņš uzver. Tā ir atpirktā dzīve, prieks par satikšanos ar Trīsvienīgo Mīlestību. “Līdz ar to, būt Baznīcai nozīmē dzīvot ar radošu un uz eshatoloģiju vērstu skatienu un sirdi, nepadodoties nostaļģijas kārdinājumam, kas ir īsta garīga patoloģija”, norāda Francisks.

Svētais tēvs aicina festivāla dalībniekus pārvarēt utopijas kārdinājumu, kas nozīmē Evaņģēlija vēsts sašaurināšanu līdz vienkāršam socioloģiskam apvārsnim vai ieslīgšanu dažādu ekonomisko teoriju mārketingā. Ņemot vērā mūsdienu izaicinājumus, Francisks mudina orientēt cilvēkus Jēzus Evaņģēlija virzienā, darot to ar spēku un radošumu, kuru avots ir Dieva dzīve mūsos. Tādējādi kļūs auglīgāki jaunas iekļaujošas ekonomikas un mīlēt spējīgas politikas projekti – saka pāvests.

27 novembris 2020, 12:19