Meklēt

Lāčplēša diena Latvijā Lāčplēša diena Latvijā 

Lai lūgšana par vardarbības upuriem pamudina tiekties pēc miera

Trešdien, vispārējās audiences noslēgumā, Francisks pieminēja karu upurus un, citējot svētā Jāņa Pāvila II vārdus, atgādināja, ka būt patiesi brīviem nozīmē dzīvot citu labā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tā kā dažās zemēs 11. novembris bija karos kritušo piemiņas diena, tad pāvests, sveicot franču valodā runājošos ticīgos, novēlēja, lai mūsu lūgšana par vardarbības upuriem iedrošina mūs būt par miera un izlīgšanas instrumentiem.

Vārdi “miers” un “izlīgšana” saistās ar brīvību. Sveicot poļu ticīgos, Francisks pievērsās Neatkarības dienas svinībām Polijā. Tāpat kā Latvija, arī Polija kļuva neatkarīga 1918. gadā. Polijā šī neatkarība tika atgūta pēc 123 gadu ilgās nebrīves. Svētais tēvs pateicās vēstures Kungam par tautas un personīgās brīvības dāvanu un atgādināja sava priekšgājēja, poļu tautas dēla, svētā Jāņa Pāvila II vārdus: “Būt patiesi brīvam nepavisam nenozīmē darīt to, kas man patīk, vai to, ko es gribu darīt. Būt patiesi brīviem nozīmē izmantot savu brīvību tam, kas ir īsts labums. Būt patiesi brīviem nozīmē dzīvot ar taisnu sirdsapziņu, būt atbildīgiem, dzīvot citu labā”. Francisks svētīja visus poļus un novēlēja, lai Kungs tiem dāvā mieru un labklājību.

Sveicot spāņu valodā runājošos ticīgos, pāvests pieminēja ar Covid-19 saistītās grūtības, ar kādām šodien saskaras visa pasaule, bet, uzrunājot itāļu ticīgos, atgādināja, ka 11. novembris ir Svētā Mārtiņa no Tūras liturģiskās piemiņas diena. “Šis izcilais senās Baznīcas gans izcēlās ar evaņģēlisko tuvākmīlestību pret nabagiem un atstumtajiem. Lai viņa piemērs palīdz katram kļūt aizvien drosmīgākam ticībā un nesavtīgākam tuvākmīlestībā”, vēlēja Francisks.

12 novembris 2020, 12:50