Meklēt

Angelus Angelus 

Pāvests lūdzas par mieru Etiopijā un Lībijā

Svētdien, 8. novembrī, uzrunā pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests pievērsās nemierīgajai situācijai Etiopijā un Lībijā, kā arī apliecināja savu garīgo tuvumu viesuļvētrā un plūdos cietušajiem Centrālamerikas iedzīvotājiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks atzina, ka ar raizēm seko līdzi ziņām, kas pienāk no Etiopijas, kur notiek karadarbība. Viņš pieprasīja atmest kārdinājumu rīkot bruņotas sadursmes un vienlaikus aicināja visus uz lūgšanu, brālīgu citam cita respektēšanu, dialogu un nesaskaņu mierīgu atrisināšanu.

Svētais tēvs mudināja lūgties arī par mieru un stabilitāti Lībijā. Viņš atgādināja, ka šodien Tunisā sākas “Lībiešu politiskā dialoga foruma” sanāksmes, kurās iesaistīsies visas puses. Ņemot vērā šī pasākuma lielo nozīmi, pāvests novēlēja, lai šajā tik ļoti delikātajā brīdī tiktu atrasts atrisinājums Lībijas tautas ilgajām ciešanām un ievērots nesen noslēgtais pastāvīgā pamiera līgums. “Lūgsimies par foruma delegātiem, par mieru un stabilitāti Lībijā”, viņš mudināja.

Pievēršoties Centrālamerikas tautām, kuras šajās dienās, kas pandēmijas dēļ jau tā ir smagas, cieta arī spēcīgajā viesuļvētrā un tās izraisītajos plūdos, Francisks lūdzās, lai Kungs pieņem savā valstībā mirušos, sniedz mierinājumu viņu ģimenes locekļiem un atbalsta cietušos un visus tos, kuri steidzas tiem palīdzēt.

Uzrunā pāvests atgādināja, ka sestdien Barselonā par svētīgu tika pasludināts Huans Roigs i Digls. Viņš tika nogalināts naidā pret ticību Spānijas pilsoņu kara laikā 19 gadu vecumā. Svētais tēvs norādīja, ka šis jaunietis bija Jēzus liecinieks savā darba vidē un palika Jēzum uzticīgs līdz pat savas dzīvības pilnīgajai atdošanai. “Lai viņa piemērs raisa visos, īpaši jauniešos, vēlēšanos pilnīgi izdzīvot savu kristīgo aicinājumu”, vēlēja Francisks, aicinot visus aplaudēt šim tik drosmīgajam jaunietim.

Noslēgumā pāvests atgādināja, ka šodien Itālijā tiek svinēta Pateicības diena. Tās temats: “Ūdens – zemes svētība”. Ūdenim ir vitāla nozīme gan zemkopībā, gan arī dzīvē. Svētais tēvs apliecināja savu solidaritāti un mīlestību īpaši mazajiem lauksaimniekiem. Viņu darbs šajā krīzes laikā ir svarīgāks nekā jebkad agrāk.

08 novembris 2020, 14:45