Meklēt

Tiekoties ar Šveices gvardiem, pāvests aicina apzināties "garīgās izlaupīšanas" draudus

Piektdien, 2. oktobrī, pāvests tikās ar Šveices gvardi. Viņš sveica jaunos rekrūšus, kuri, sekojot daudzu savu tautiešu paraugam, daļu savas jaunības laika ir izvēlējušies veltīt kalpojumā svētā Pētera pēctecim. Tikšanās laikā klāt bija arī jauno rekrūšu tuvinieki. Pāvests atzīmēja, ka vecāku klātbūtne apliecina Šveices katoļu uzticību Svētajam Krēslam, kā arī to, ka savos dēlos tie ir ieaudzinājuši morālās vērtības, nodevuši viņiem kristīgo ticību un dāsna kalpojuma tuvākajam jēgu. Pāvests uzrunā izteica atzinību arī Pontifikālās Šveices gvardes fonda parstāvjiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Francisks atskatījās Šveices gvardu godpilnajā pagātnē, kad notika uzbrukums Romai un tās izlaupīšana. Šveices gvardi drosmīgi aizstāvēja pāvestu līdz pat dzīvības upurim. Francisks novēlēja, lai atmiņas par šo notikumu gvardiem palīdz apzināties “garīgās izlaupīšanas” draudus. “Pašreizējā sociālajā kontekstā,” teica pāvests, “daudzi jaunieši riskē ar dvēseles izģērbšanu, sekojot dzīves ideāliem un stilam, kas atbilst vienīgi materiālajām vēlmēm un vajadzībām.”

Pāvests novēlēja, lai gvardu klātbūtne Romā ir laiks, ko izmantot vislabākajā veidā, gūstot visu pozitīvo, ko šī pilsēta piedāvā. Francisks atzīmēja, ka Roma ir bagāta ar vēsturi, kultūru un ticību, tāpēc gvardus viņš aicināja izmantot iespējas, lai stiprinātu savu kultūras, lingvistisko un garīgo bagāžu. “Laiks, ko pavadīsiet šeit, ir vienreizējs jūsu eksistences brīdis. Pavadiet to brālīguma garā, palīdzot cits citam vest jēgpilnu un kristīga prieka piepildītu dzīvi,” vēlēja pāvests jaunajiem rekrūšiem.

Francisks atgādināja, ka zvērests, ko jaunie Šveices gvardi saliks 4. oktobrī, liecinās arī par uzticību kristībā saņemtajam paaicinājumam, proti, Kristum, kurš aicina būt par vīriešiem un kristiešiem, par savas eksistences virzītājiem. Pāvests apliecināja, ka ar Kristus palīdzību un Svētā Gara spēku gvardi spēs mierīgi stāties pretim dzīves grūtībām un izaicinājumiem.

Svētais tēvs atkārtoti izteica pateicību visiem Pontifikālās Šveices gvardes locekļiem un pateicās ne tikai par to, ko viņi dara, bet arī par to, kā to dara. Francisks atgādināja svētās Mātes Terēzes no Kalkutas teikto, ka dzīves beigās mēs netiksim tiesāti pēc tā, cik daudz lietu būsim paveikuši, bet gan pēc mīlestības, kādu būsim salikuši šais lietās.

Audiences noslēgumā pāvests Šveices gvardiem un viņu tuviniekiem deva savu apustulisko svētību.

02 oktobris 2020, 12:36