Meklēt

Mieram veltītā reliģiju līderu tikšanās Mieram veltītā reliģiju līderu tikšanās 

Roma kļūst par "miera galvaspilsētu"

Otrdien, 20. oktobrī, Mūžīgā pilsēta kļuva par “miera galvaspilsētu”. Brīdī, kad Romu sāka apņemt vakara krēsla un tās ielās iemirdzējās miljoniem uguntiņu, daudzu reliģiju līderi stāvēja plecu pie pleca un apliecināja, ka miers pasaulē ir iespējams.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kapitolija laukumā notika 34. starptautiskā reliģiju līderu tikšanās par tematu: “Neviens nevar izglābties viens pats. Miers un brālība”. Tajā kopā ar pāvestu Francisku piedalījās un ar uzrunām uzstājās Itālijas Republikas prezidents Serdžo Matarella, patriarhs Bartolomejs I un jūdu, islāma un budisma reliģijas pārstāvji. Viņi visi lūdzās par mieru pasaulē. Pēc pāvesta uzrunas tie vienu minūti pavadīja klusumā, tādējādi pieminot visu karu un koronavīrusa pandēmijas upurus, un aizdedza svecītes. Noslēgumā tika nolasīts kopīgs Miera aicinājums.

Seko aicinājuma integrālais teksts:

“Mēs, ‘Asīzes garā’ pulcējušies Romā, garīgi vienoti ar visas pasaules ticīgajiem un labas gribas sievietēm un vīriešiem, plecu pie pleca lūdzāmies par miera dāvanu šai mūsu zemei. Mēs pieminējām cilvēces ievainojumus, sirds klusumā lūdzāmies par daudziem cietējiem, kuri bieži vien ir bez vārda un kuriem nav balss. Tāpēc mēs svinīgi apņemamies izdzīvot šo Miera vēstījumu un piedāvāt to valstu vadītājiem un pasaules pilsoņiem.

Šajā Kapitolija laukumā drīz pēc vislielākā bruņotā konflikta, kādu atceras vēsture, Nācijas, kuras cita ar citu cīnījās, noslēdza Paktu, kā pamatā bija sapnis par vienotību, kas pēc tam piepildījās: par vienotu Eiropu. Šodien, šajā apjukuma laikā, Covid-19 pandēmijas, kas apdraud mieru, vairojot nevienlīdzības un bailes, seku šaustīti, uzstājīgi teiksim: Neviens nevar izglābties viens pats, neviena tauta, neviens!

Kari un miers, pandēmijas un veselības aprūpe, bads un pieeja pārtikai, globālā sasilšana un ilgtspējīga attīstība, tautu pārvietošanās, kodoldraudu novēršana un nevienlīdzību samazināšana neattiecas uz atsevišķām tautām vien. Šodien mēs to labāk saprotam, dzīvojot cieši saistītā pasaulē, kas tomēr nereti pazaudē brālības apziņu. Mēs esam brāļi un māsas! Visi! Lūgsim Visaugsto, lai pēc šī pārbaudījuma laika, vairs nebūtu “citu”, bet būtu viens liels, dažādības bagāts, “mēs”. Tas ir laiks, lai atkal drosmīgi sapņotu, ka miers ir iespējams, ka miers ir nepieciešams, ka pasaule, kurā nebūtu karu, nav utopija. Tāpēc mēs vēlreiz gribam teikt: “Lai nekad vairs nebūtu kara!”

Diemžēl, daudziem karš atkal liekas esam kā iespējamais starptautisku strīdu atrisinājums. Tā nav. Pirms ir par vēlu, mēs gribam visiem atgādināt, ka karš vienmēr atstāj pasauli sliktāku nekā tā bija iepriekš. Karš ir politikas un cilvēces sakāve.

Mēs aicinām valdības atmest šķelšanās valodu, ko bieži vien pavada bailes un neuzticēšanās, un neizvēlēties bezizejas ceļus. Paskatīsimies kopā uz cietušajiem. To ir daudz, pārāk daudz ir joprojām notiekošo konfliktu.

Valstu vadītājiem mēs sakām: Strādāsim kopā pie jaunas miera konstrukcijas. Apvienosim spēkus dzīvības, veselības, izglītības, miera labā. Ir pienācis laiks ieroču, kas ir aizvien iznīcinošāki un nes nāvi, ražošanai atvēlētos līdzekļus izmantot dzīvības labā, lai rūpētos par cilvēci un mūsu kopējām mājām. Nezaudēsim laiku! Sāksim ar sasniedzamiem mērķiem – jau šodien apvienosim spēkus, lai ierobežotu vīrusa izplatību, līdz iegūsim vajadzīgo vakcīnu, kas būtu pieejama visiem. Šī pandēmija mums atgādina, ka mēs esam brāļi un māsas – asinsradinieki.

Visiem ticīgajiem, labas gribas vīriešiem un sievietēm, mēs sakām: Kļūsim par radošiem miera veicinātājiem, veidosim sociālās draudzības saites, sadraudzēsimies ar dialoga kultūru. Vaļsirdīgs, neatlaidīgs un drošsirdīgs dialogs ir neuzticēšanās, šķelšanos un vardarbības pretinde. Lai dialogs līdz saknēm atraisa karu iemeslu mezglus, kas iznīcina cilvēces aicinājumā ierakstīto brālības projektu.

Neviens nevar justies tā, it kā tas uz viņu neattiektos. Mēs visi esam līdzatbildīgi. Mums visiem ir jāpiedod un jāsaņem piedošana. Pasaules un vēstures netaisnības ir dziedējamas nevis ar naidu un atriebību, bet ar dialogu un piedošanu.

Lai Dievs iedvesmo mūsos visos šos ideālus un ved pa šo ceļu, ko ejam kopā, lai veido katra sirdi un padara mūs par miera vēstnešiem”.

Aicinājums parakstīts Romā, Kapitolijā, 2020. gada 20. oktobrī.

20 oktobris 2020, 19:28