Meklēt

Sieviešu konsultatīvā padome Sieviešu konsultatīvā padome 

Pāvests cildina sieviešu lomu Baznīcā un pasaulē

“Sievietes ir Baznīcas, kas iziet, galvenais virzītājspēks”, raksta pāvests vēstījumā, kas ir adresēts Pontifikālās Kultūras padomes sieviešu konsultatīvās grupas loceklēm. Ceturtdien, 8. oktobrī, Romā notika konference par tematu “Sievietes lasa pāvestu Francisku: lasīšana, pārdomas un mūzika”.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tikšanās dalībnieces pārdomāja trīs Franciska dokumentus: Evangelii gaudium, Laudato si’ un Deklarāciju par brālīguma un miera veicināšanu. Sieviešu konsultatīvā padome tika izveidota 2015. gadā. Vēstījumā pāvests norāda, ka šī ir pirmā reize, kad Romas kūrijas dikastērijs iesaista darbā grupu sieviešu, dodot viņām iespēju strādāt pie dažādiem projektiem un kultūras attīstības virzieniem.

Francisks atzīst, ka minēto triju dokumentu izvēle ir raksturīga padomes garam. Runa ir par dažādības bagātību, lai strādātu, meklējot dialogā saskaņas un brālības punktus.

Minētā konference notika Baznīcas doktores, svētās Hildegardes no Bilgenas “pavadībā”. Viņa ir sieviete, kas prata savienot zinātni ar garīgumu. Pāvests vēstījumā atgādina, ka viņa lauza sava laika stereotipus, kas liedza sievietei “studēt un apmeklēt bibliotēku”. Svētā bija komponiste. Mūzika viņai bija ne tikai māksla vai zinātne, bet arī liturģija. Francisks raksta, ka sieviešu konsultatīvās padomes locekles caur šo tikšanos veido “dialogu starp prātu un garīgumu, starp vienotību un dažādību, starp mūziku un liturģiju, lai panāktu svarīgu mērķi, proti, draudzību un universālu uzticēšanos”.

Šīs sievietes sniedz svarīgu ieguldījumu miera labā. Tas viņām ir iespējams, jo sievietes ir apveltītas ar īpašu harizmu. Viņas prot dziedēt, mierināt, piedot un atjaunot.

Pāvests atgādina, ka sievietēm ir īpaša loma Atklāsmē. Sieviete bija tā, kura pieņēma Dieva Vārdu (Marijas klēpī Vārds kļuva miesa) un sievietes bija tās, kuras pirmās paziņoja, ka Kristus ir augšāmcēlies. Sievietes ar savu prasmi ieklausīties un uzklausīt, ar savu smalko uzmanību attiecībā uz citu vajadzībām, ar savām rūpēm par visu radīto, ar saviem centieniem veidot taisnīgāku pasauli ir Baznīcas, kas iziet, galvenais virzītājspēks. Francisks novēl, lai viņas vienmēr nes pasaulei mieru un atjaunotni.

09 oktobris 2020, 11:20