Meklēt

Austrāliešu kardināls audiencē pie pāvesta (12.10.20) Austrāliešu kardināls audiencē pie pāvesta (12.10.20)  

Pāvests tiekas ar kardinālu Džordžu Pelu

Pāvests Francisks pieņēma audiencē kardinālu Džordžu Pelu, kurš pirms dažām dienām atgriezās Romā. Šī gada aprīlī Austrālijas Augstākā tiesa viņu vienbalsīgi atzina par nevainīgu apsūdzībās par bērnu seksuālo izmantošanu. Kardināls Pels pavadīja cietumā vairāk nekā 400 dienas.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētais tēvs pateicās 79 gadus vecajam austrāliešu kardinālam par viņa sniegto liecību. No 2014. līdz 2019. gadam Džordžs Pels bija Svētā Krēsla Ekonomikas sekretariāta prefekts. 2017. gadā viņš atstāja Vatikānu, lai Austrālijā stātos tiesas priekšā. Pāvests viņu bija atbrīvojis no pienākumu pildīšanas, lai viņš brīvi varētu sevi aizstāvēt viņam izvirzītajās apsūdzībās.

Viņš tika apsūdzēts par bērnu seksuālo izmantošanu divas reizes – 1996. un 1997. gadā – laikā, kad bija Melburnas arhibīskaps. Pirmā tiesas sēde notiek 2017. gada jūlijā. 2018. gada 11. decembrī viņš tiek atzīts par vainīgu, bet 2019. gada februārī – ieslodzīts cietumā. Viņam tiek piespriests sešus gadus ilgs cietumsods.

Kardināls Pels uzstāj, ka ir nevainīgs un ka pret viņu vērstās apsūdzības ir nepamatotas. Savukārt, runājot par bērnu seksuālo izmantošanu, viņa skatījumā, tas ir briesmīgs un neciešams noziegums. Viņš apgalvo, ka pats vienmēr cīnījās pret šādiem noziegumiem gan strādādams Vatikānā, gan Austrālijā. Viņa advokāti uzskata, ka spriedums ir nepamatots, jo balstīts uz mazticamiem pierādījumiem.

Tikmēr Svētais Krēsls izdod paziņojumu, kurā apliecina visaugstāko cieņu Austrālijas tiesai, un tieši šīs cieņas vārdā gaida procesa gala iznākumu, atgādina, ka kardināls sevi uzskata par nevainīgu, un ka viņam ir tiesības aizstāvēties līdz pēdējam. Tai pat laikā paziņojumā tiek apliecināts, ka Baznīca neatlaidīgi iesaistās cīņā pret bērnu seksuālo izmantošanu. Pāvests Francisks apstiprina pēc Pela atgriešanās Austrālijā vietējā bīskapa pieņemtos piesardzības mērus. Līdz lietas pilnīgai noskaidrošanai kardinālam tiek liegta kalpojuma publiska veikšana un jebkāda saskarsme ar nepilngadīgajiem.

Austrālijas bīskapi aicina dziļi satriektos katoļticīgos, kamēr tiesas process nebūs pabeigts, neizdarīt pāragrus gala secinājumus.

2019. gada jūnijā Viktorijas štata Apelācijas tiesā sākas procesa otrā kārta. Tā paša gada augustā ar divu tiesnešu balsīm pret vienu tiek izteikts spriedums. Tiesnesis Marks Veinbergs pret izvirzīto spriedumu uzstājīgi iebilda, pamatojoties uz to, ka cilvēku nedrīkst notiesāt, ja, lai cik šaubas būtu pamatotas, nevar pierādīt viņa vainu. Citādi pastāv risks, ka var tikt notiesāts nevainīgs cilvēks.

Svētais Krēsls arī šoreiz izdod paziņojumu, kurā apliecina savu cieņu Austrālijas tiesai un norāda, ka gaida tiesas procesa tālāko attīstību, kā arī atgādina, ka kardināls Pels uzskata sevi par nevainīgu.

2020. gada martā Pela lieta nonāk Austrālijas Augstākajā tiesā, kas ir pēdējā instance. Tiesneši pieņem kardināla prasību, balstoties uz Marka Veinberga iesniegtajiem pamatojumiem.

2020. gada 7. aprīlī Augstākā tiesa, kas sastāv no septiņiem tiesnešiem, kritizē Apelācijas tiesas pieļautās pretrunas un vienbalsīgi attaisno kardinālu Pelu tāpēc, ka pastāv pamatota iespēja, ka noziegums nav ticis izdarīts, un ka tādējādi ir liela varbūtība, ka tiktu notiesāts nevainīgs cilvēks. Kardināls pēc vairāk nekā 400 dienu ilga ieslodzījuma pamet cietumu.

Kardināls Džordžs Pels apliecināja, ka viņam nodarītā lielā netaisnība tagad ir novērsta un ka viņš netur sevī nekādu aizvainojumu pret personu, kas viņu apsūdzēja. “Process nebija nekāds referendums par katoļu Baznīcu Austrālijā, ne arī par to, kā Baznīcas Austrālijā vadība stājās pretī pedofilijas noziegumam. Runa bija par to, vai es biju izdarījis šos briesmīgos noziegumus vai nebiju tos izdarījis, un es tos nebiju izdarījis”,  viņš uzsvēra. Kardināls izteica cerību, ka viņa attaisnošana neizraisīs papildus sāpes: “Vienīgais pamats ilgtermiņa dziedināšanai ir patiesība, un vienīgais taisnības pamats ir patiesība, jo taisnība nozīmē patiesību visiem”. Emeritētais Melburnas arhibīskaps Džordžs Pels pateicās visiem, kuri par viņu lūdzās, atbalstīja viņu un stiprināja šajā smagajā laikā. Viņš izteica pateicību arī saviem advokātiem, kuri strādāja ar stingru noteiktību, lai panāktu taisnības uzvaru, un izgaismoja tumsu, pierādot patiesību.

Dažas stundas pēc sprieduma paziņošanas, pāvests rīta Svētās Mises laikā, kas tika svinēta Vatikāna viesu nama kapelā un translēta tiešraidē, lūdzās par visiem netaisnīgi notiesātajiem. Neminot kardināla Pela vārdu, viņš sacīja: “Šajās Lielā gavēņa dienās, mēs redzējām, kā Jēzus tika vajāts un cik naidīgi nostājās pret Viņu Likuma zinātāji. Viņu, kurš bija nevainīgs, tiesāja niknumā un trakulībā. Es gribētu šodien lūgties par visiem, kuri cieš netaisnīgu spriedumu”.

Svētais Krēsls uzņēma ziņu par attaisnojošo spriedumu ar lielu gandarījumu. Tā izdotajā paziņojumā tika apliecināts, ka tas vienmēr uzticējās Austrālijas tiesu sistēmai. Paziņojumā arī tika uzsvērts, ka Pels, pakļaudamies tiesiskās varas spriedumam, vienmēr aizstāvēja savu nevainību un gaidīja, ka tiks noskaidrota patiesība.

12 oktobris 2020, 17:09