Meklēt

Pāvests lūdzas par ugunsgrēku un kara upuriem

Svētdien, uzrunā pēc lūgšanas “Kunga eņģelis”, pāvests pievērsās mežu ugunsgrēkiem pasaulē un situācijai Kaukāzā, norādīja uz jaunā svētīgā Karlo Akutis skaisto priekšzīmi, atgādināja oktobra mēneša lūgšanu nodomu un pauda savu atbalstu iniciatīvai: “Par vienotību un mieru. Miljons bērnu skaita Rožukroni”.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vispirms Francisks apliecināja savu tuvumu tiem, kurus dažādās vietās uz planētas, ir skāruši postoši ugunsgrēki, kā arī visiem brīvprātīgajiem un ugunsdzēsējiem, kuri, dzēšot šos ugunsgrēkus, riskē ar savu dzīvību. “Es domāju par Amerikas Savienoto Valstu rietumu piekrasti, īpaši Kaliforniju”, viņš sacīja, “un es domāju arī par Dienvidamerikas centrālajiem reģioniem – par Pantanalas apvidu, Paragvaju, Paranas upes krastiem, Argentīnu”.

Pāvests atzina, ka daudzus ugunsgrēkus izraisīja sausums,  bet netrūkst arī tādu, ko ir izraisījis cilvēks. “Lai Kungs atbalsta tos, kuri cieš šo katastrofu sekas, un palīdz mums būt uzmanīgākiem, lai pasargātu radību”, lūdzās Svētais tēvs.

Francisks pievērsās arī sasāpējušajai situācijai Kaukāzā. Viņš apliecināja, ka augstu novērtēja starp Armēniju un Azerbaidžānu humanitāro apsvērumu dēļ noslēgto vienošanos par uguns pārtraukšanu, lai panāktu ilgtspējīgu mieru, un, lai arī šis pamiers ir trausls, viņš iedrošināja pie tā atgriezties. Bez tam pāvests pauda sāpes par zaudētajām cilvēku dzīvībām, izraisītajām ciešanām, kā arī dzīvojamo ēku un kulta vietu iznīcināšanu. “Es lūdzos”, viņš sacīja, “un aicinu lūgties par [šī kara] upuriem un visiem tiem, kuru dzīvība ir briesmās”.

Uzrunas turpinājumā Svētais tēvs atgādināja, ka sestdien Asīzē par svētīgu tika pasludināts 15 gadus vecais pusaudzis Karlo Akutis, kurš bija iemīlējies Euharistijā. Viņš nepalika ērti sēžam uz vietas, bet pamanīja sava laika vajadzības, jo visvājākajos saskatīja Kristus seju. Francisks vēlēja, lai viņš ar savu liecību palīdz mūsdienu jauniešiem apzināties, ka īstā laime ir atrodama tad, kad pirmo vietu ierādām Dievam un kalpojam Viņam, kalpojot saviem brāļiem, īpaši pēdējiem. “Aplausus jaunajam svētīgajam”, aicināja pāvests.

Pēc tam pāvests atgādināja visiem ticīgajiem viņa paša piedāvāto oktobra mēneša lūgšanu nodomu. Tas skan šādi: “Lūgsimies, lai ticīgie laji, īpaši sievietes, aizvien vairāk uzņemas atbildību Baznīcas institūcijās”. Svētais tēvs paskaidroja, ka neviens no mums netika nokristīts ne par priesteri, ne bīskapu. Mēs visi tikām kristīti kā laji un lajes. “Laji ir Baznīcas galvenie varoņi”, viņš uzsvēra. Šodien jāpaplašina aizvien izteiktākas sieviešu klātbūtnes Baznīcā apvāršņi. Protams, runa ir par laju klātbūtni, bet, liekot uzsvaru uz sievišķīgo aspektu, jo parasti sievietes tiek nostumtas malā. Mums ir jāveicina sieviešu integrācija tajās vietās, kur tiek pieņemti svarīgi lēmumi – sacīja Francisks. Viņš aicināja lūgties, lai laji, un jo īpaši sievietes, Kristības spēkā aizvien vairāk uzņemas atbildību Baznīcas institūcijās, neiekrītot klerikālismā, kas iznīcinātu laju harizmu un sabojātu arī Svētās Mātes Baznīcas tēlu.

Svētdien, 18. oktobrī, organizācija “Palīdzība Baznīcai, kas cieš” rīko iniciatīvu “Par vienotību un mieru. Miljons bērnu skaita Rožukroni”. Pāvests pauda savu atbalstu šim skaistajam pasākumam, kurā iesaistīsies bērni visā pasaulē, lai lūgtos sevišķi par pandēmijas izraisītajām kritiskajām situācijām.

Noslēgumā Svētais tēvs sveica romiešus un dažādu zemju svētceļniekus, kuri bija ieradušies Svētā Pētera laukumā, lai dzirdētu viņa uzrunu un kopā ar viņu lūgtos “Kunga eņģelis”, novēlēja visiem jauku svētdienu un, kā ierasts, aicināja neaizmirst par viņu lūgties.

11 oktobris 2020, 13:45