Meklēt

Pāvests Asīzē paraksta encikliku "Fratelli tutti" Pāvests Asīzē paraksta encikliku "Fratelli tutti" 

Pāvests virs svētā Franciska kapa paraksta encikliku "Fratelli tutti"

Sestdien, 3. oktobrī, Francisks apmeklēja Asīzi, kur Svētā Franciska bazilikas kriptā celebrēja Euharistiju un parakstīja savu encikliku "Fratelli tutti". Tā ir pāvesta Franciska trešā enciklika. Svētdien, 4. oktobrī, notiks dokumenta prezentācija.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tā kā 4. oktobrī Baznīca svin Asīzes Franciska svētkus, tad Svētajai Misei, kas notika ap pulksten 15.00 (tā ir devītā stunda jeb brīdis, kad Jēzus nomira pie krusta), tika izvēlēti šo svētku liturģiskie teksti. Tomēr dievkalpojumu iezīmēja vienkāršība. Tā laikā nenotika apkūpināšana, un homīlijas vietā Svētais tēvs pavadīja brīdi klusumā. Vienkāršība bija sv. Franciska zīmīgākā īpašība un vienkāršība raksturo franciskāņu garīgumu. Ņemot vērā saistībā ar Covid-19 noteiktos ierobežojumus, šai pāvesta vizītei bija privāts raksturs.

Vizītes kulminācija bija cilvēku brālības tematam veltītās enciklikas "Fratelli tutti" parakstīšana uz altāra, kas atrodas virs sv. Franciska kapa. Pirms to parakstīt, Svētais tēvs pateicās visiem šī dokumenta tulkiem, kuri arī bija klātesoši svinīgajā ceremonijā. To tulkoja un sagatavoja Vatikāna Valsts sekretariāta Pirmās nodaļas darbinieki.

Šis bija pāvesta Franciska pirmais izbrauciens ārpus Romas kopš 23. februāra, kad viņš apmeklēja Itālijas dienvidu pilsētu Bari un tikās ar Vidusjūras reģiona bīskapiem. Iepriekš Svētais tēvs apmeklēja Asīzi divas reizes – sv. Franciska svētkos, 2013. gada 4. oktobrī, un 2016. gada 20. septembrī, kad piedalījās starpreliģiju dialogam veltītajā saietā.

Horhe Mario Bergoljo ir pirmais pāvests, kurš izvēlējās Franciska vārdu. Tā nebija nejaušība, jo jau tūlīt pēc ievēlēšanas viņš skaidri iezīmēja savas turpmākās kalpošanas prioritātes, kas ir radītā aizsardzība un cilvēku savstarpējās brālības veicināšana pāri visām konfesionālajām, kultūras vai nacionālajām atšķirībām. Cilvēku brālībai viņš veltīja savu jauno encikliku "Fratelli tutti". Pēc viņa domām, brālības veicināšana ir viens no steidzamākajiem mūsdienu uzdevumiem. Tas ir vienīgais veids, kā varam pārvarēt naida uzliesmojumus un panākt pasaulē mieru. Brālība un sociālā draudzība ir neaizvietojamas vērtības, lai cilvēce, ko ir ievainojusi arī šī pandēmija, varētu atjaunoties cerībā.

03 oktobris 2020, 16:39