Meklēt

Notre Dame bazilika Nicā, Francijā Notre Dame bazilika Nicā, Francijā 

Pāvests lūdzas par Francijā pastrādātā atentāta upuriem

Svētais tēvs nosūtījis vēstuli Nicas bīskapam Andrē Marso, kurā izsaka līdzjūtību sakarā ar ceturtdienas rītā šajā Francijas dienvidaustrumu pilsētā notikušo teroraktu. Uzbrukumā, kas notika Notre-Dame bazilikā, Nicas centrā, tika nogalināti trīs cilvēki.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vatikāna valsts sekretārs, kardināls Pjetro Parolins, raksta, ka Svētais tēvs, saņēmis ziņu “par barbarisko atentātu”, vienojas lūgšanā ar cietušo ģimenēm un izsaka tām savu visdziļāko līdzjūtību. Pāvests lūdzas, lai Kungs dāvā tām savu mierinājumu, un novēl traģēdijas upurus Dieva žēlsirdībai. Bez tam Francisks, stingri nosodot šādus vardarbības aktus, apliecina, ka ir garīgi vienots ar Francijas katoļticīgo kopienu un visu franču tautu, kuru aicina uz vienotību. Vēstulē lasām, ka Svētais tēvs uztic Franciju Dievmātes aizsardzībai un ar plašu sirdi dod visiem, kurus ir skārusi šī traģēdija, savu apustulisko svētību.

Pirms tam Svētā Krēsla preses biroja vadītājs Mateo Bruni izdeva oficiālu paziņojumu, kurā atzīst, ka tas ir sāpīgs brīdis šajā apjukuma laikā. Terorisms un vardarbība nekad nevar tikt akceptēti. Šodienas atentāts atnesa nāvi vietā, kas ir mīlestības un mierinājuma vieta, proti, Kunga namā – lasām paziņojumā.

Pēc 29. oktobra rītā notikušā atentāta ir satriekta Nica un visa Francija. Ap pulksten 9.00 kāds vīrietis, bruņojies ar nazi, ienāca Notre-Dame bazilikā un, bļaudams “Allah Akbar”, vienai sievietei nogrieza galvu, nogalināja arī kādu vīrieti, kurš bija baznīcas zakristiāns, un kaklā ievainoja vēl kādu sievieti. Pēdējā paguva izbēgt no dievnama un patverties tuvumā esošajā bārā, kur tomēr tūlīt arī nomira, pēdējā mirklī sakot: “Pasakiet maniem bērniem, ka mīlu viņus”. Policija teroristu ievainoja un sagūstīja.

Šobrīd visa pasaule nosoda notikušo uzbrukumu. Francijas katoļticīgie garīgi vienojas ar saviem brāļiem un māsām Nicā. Pulksten 15.00 zvanīja visu Francijas dievnamu zvani.

Francijas Bīskapu konferences prezidents, arhibīskaps Ēriks Mulēns Bofors, mikroblogošanas vietnē Twitter raksta: “Drāma Nicā. Es lūdzos par upuriem un viņu tuviniekiem. Svētdien, Visu svēto svētkos, mēs dzirdēsim Kungu sakām: Svētīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ vajā, jo liela būs jūsu alga debesīs. Es īpaši lūdzos par Nicas diecēzes ticīgajiem un viņu bīskapu Marso. Lai viņi prastu atbalstīt viens otru šī pārbaudījuma laikā un atbalstīt tos, kuri savā miesā cieš pārbaudījumus”. Francijas bīskapi apliecināja, ka katoļticīgie, neraugoties uz lielajām sāpēm, nepadodas bailēm, un kopā ar visu tautu ir gatavi stāties pretī šiem aklajiem draudiem.

Uz notikušo reaģēja arī 2016. gadā Francijas ziemeļos dievkalpojuma laikā nogalinātā priestera Žaka Hamela māsa Rozelīne un Ruānas arhibīskaps Dominiks Lebrans. Viņi savā kopīgajā paziņojumā izsaka līdzjūtību šodienas uzbrukuma upuru ģimenēm un visai Notre-Dame bazilikas kopienai. “Nav tāda Dieva, kurš prasītu nogalināt”, lasām viņu paziņojumā. “Tas ir māneklis, vēl ļaunāk – tas ir elks, kas iemieso ļauno garu. Un tas izraisa neiecietību… Mums ar neticīgo palīdzību ir jāsakauj šis elks”. Priestera Hamela māsa un Ruānas arhibīskaps piebilst, ka Dievs ir mīlestība un mīlestības avots. “No sirds lūgsimies par tiem, kuri sliecas uz vardarbību, tolerances trūkumu, virskundzību. Taisnība, miers, mīlestība uzvarēs. Pat ja šodien mēs raudam, mēs tam ticam”.

29 oktobris 2020, 16:11