Meklēt

2020.10.08 Pāvests tiekas ar Moneyval grupas ekspertiem 2020.10.08 Pāvests tiekas ar Moneyval grupas ekspertiem 

Naudai ir jākalpo, nevis jāvalda pār cilvēku!

“Neļaut tirgotājiem spekulēt cilvēces templī,” šādu aicinājumu pāvests izteica, tiekoties ar Eiropas Padomes komitejas Moneyval grupas ekspertiem, kas šais dienās pētīja situāciju Vatikāna finansu institūcijās.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Pētījuma mērķis – novērst eventuālās naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas operācijas. Finansu uzraudzības grupa Moneyval pārskatu Vatikānā sāka 30. septembrī. Šī vizīte ietilpst periodisko pētījumu virknē un notiek vairākās Eiropas zemēs, ieskaitot arī Vatikānu.

Uzrunājot Moneyval grupas pārstāvjus, pāvests novēlēja, lai finanses neapspiestu vājākos sabiedrības locekļus. Viņš norādīja, ka ir nepieciešams pārdomāt par mūsu attiecībām ar naudu, jo dažreiz samierināmies ar to, ka nauda valda pār cilvēku. Francisks teica:

“Dažreiz, lai tikai uzkrātu bagātības, netiek ņemta vērā to izcelsme, vai aktivitātes ir legālas, vai nē, netiek ņemta vērā paverdzināšanas loģika, kas slēpjas šo bagātību pamatā. Tāpēc gadās, ka dažviet mūsu rokas pieskaras naudai un tiek aptraipītas ar asinīm, ar mūsu brāļu asinīm. Var gadīties arī, ka finansu resursi tiek novirzīti, lai sētu teroru, lai nostiprinātu stiprākā, varenākā hegemoniju, kurš bez sirdsapziņas pārmetumiem upurē brāļa dzīvību, lai izceltu savu varu.”

Sekojot jau pāvesta Pāvila VI izteiktajam ierosinājumam, Francisks atgādināja, ka ar naudas līdzekļiem, kas tiek izmantoti ieročiem un militārajai darbībai, būtu nepieciešams izveidot Pasaules līmeņa fondu, lai palīdzētu trūcīgajiem un badacietējiem. “Senā zelta teļa pielūgsme,” teica Francisks, “ir radusi jaunu versiju naudas un ekonomikas diktatūras fetišismā.” Pāvests atgādināja, ka šādai ekonomikai nav ne sejas, ne cilvēcisku mērķu. Tāpēc finansu spekulācijas, tiecoties pēc peļņas, turpina nogalināt cilvēkus.

Pāvests pieminēja fragmentu no Evaņģēlija par to, kā Jēzus no tempļa padzen naudas mijējus. Jēzus māca, ka nevar kalpot diviem kalpiem – Dievam un mamonai. “Kad ekonomika pazaudē savu cilvēcisko seju,” teica Francisks, “tā neizmanto naudu, bet gan nauda izmanto ekonomiku”. Pāvests norādīja, ka tā ir elkdievības forma, pret kuru esam aicināti reaģēt, piedāvājot lietu racionālo kārtību, kas vestu pie kopējā labuma, saskaņā ar kuru naudai ir jākalpo, nevis jāvalda pār cilvēku.

08 oktobris 2020, 15:52