Meklēt

Angelus Angelus 

Brālība un rūpes par radīto – vienīgais ceļš, kas ved uz mieru

Svētdien, 4. oktobrī, pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pats pāvests personīgi simboliski pasniedza visai Dieva tautai savu jauno encikliku “Fratelli tutti”.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

“Vakar es biju Asīzē, lai parakstītu jauno encikliku Fratelli tutti par cilvēku brālību un sociālo draudzību”, stāstīja Svētais tēvs. Viņš atzina, ka dokumentam smēlies iedvesmu no sv. Franciska. “Laiku zīmes skaidri rāda, ka cilvēku brālība un rūpes par radīto veido vienu vienīgu ceļu, kas ved uz integrālu attīstību un mieru, kā to jau norādījuši svētie pāvesti – Jānis XXIII, Pāvils VI un Jānis Pāvils II. Šodien man ir prieks jums, kas esat laukumā un arī ārpus laukuma, dāvāt jauno encikliku, kas ir vienreizējs L’Osservatore Romano izdevums”, teica pāvests, piebilstot, ka līdz ar šo izdevumu minētais dienas laikraksts atkal iznāks drukātā formātā. Viņš novēlēja, lai sv. Francisks pavada brālības ceļā Baznīcas ticīgos, visu reliģiju ticīgos un visas tautas.

Pāvests atgādināja, ka 4. oktobrī noslēdzas 1. septembrī atklātā iniciatīva “Radītā laiks”. Bez tam, 4. oktobrī pirms 100 gadiem Skotijā tika nodibināta Stella Maris institūcija, lai atbalstītu tos, kuru darbs saistās ar jūru. Svētais tēvs aicināja kapelānus un brīvprātīgos ar prieku liecināt par Baznīcas klātbūtni ostās, jūrnieku, zvejnieku un viņu ģimeņu vidū.

Francisks arī paziņoja, ka šajā dienā Boloņā notika pr. Olinto Marellas beatifikācija. Jaunais svētīgais bija “gans pēc Kristus sirds”, nabagu tēvs un vājo aizstāvis – sacīja pāvests un novēlēja, lai šī priestera liecība kalpo par paraugu daudziem priesteriem, kuri ir aicināti būt pazemīgi un drosmīgi Dieva tautas kalpi.

Sveicot visus romiešus un dažādu zemju svētceļniekus, kuri atradās Svētā Pētera laukumā, pāvests īpaši apsveica Šveices gvardu ģimeņu locekļus un draugus, kuri ieradās Romā, lai piedalītos jauno karavīru zvēresta nodošanas ceremonijā. “Šie puiši ir malači!” uzsvēra Francisks, atgādinot, ka Šveices gvarde kalpo Baznīcai un pāvestam. Gvardi ierodas Vatikānā, kur kalpo divus, trīs, četrus un vairāk gadus.

Novēlējis visiem jauku svētdienu, Francisks arī šoreiz aicināja neaizmirst par viņu lūgties.

04 oktobris 2020, 15:42