Meklēt

Francisks uzrunā Pontifikālās Zinātņu akadēmijas locekļus

Pāvests ar vēstījuma starpniecību vēršas pie Pontifikālās Zinātņu akadēmijas locekļiem, kuri piedalās plenārsesijā, kas šogad ir sarīkota, lai veicinātu tādus zinātniskos pētījumus, kas nāktu par labu mūsu planētas un tās iedzīvotāju veselībai, jo īpaši vājākajiem un nabadzīgākajiem. Francisks atzīmēja, ka Zinātņu akadēmijas uzmanība šai laikā tiek koncentrēta uz zinātnes kalpojumu cilvēkiem un cilvēces izdzīvošanu Covid-19 pandēmijas un citu globāli svarīgu jautājumu apstākļos.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Pandēmija ir izgaismojusi ne tikai mūsu nepamatotās iedomas par drošību, bet arī pasaules valstu nespēju strādāt kopā,” teica pāvests. Neraugoties uz tehnoloģijas spēju nodrošināt tūlītēju savienojumu, esam pieredzējuši fragmentāciju, kas ir apgrūtinājusi mūs visus skarošo problēmu risinājumu. Kā svarīgu faktu Francisks izcēla to, ka šī plenārsesija, kas notiek virtuālā formātā, kopā saved veselu rindu zinātnisko disciplīnu. Šai ziņā tā kalpo par piemēru, lai Covid-19 krīze tiktu risināta ar koordinētiem spēkiem, kalpojot visai cilvēku saimei.

Plenārsesijas dalībnieku pūliņi ir veltīti jaunu imunoloģisku un imunoķīmisku ceļu izpētei, kas palīdzētu aktivizēt jau paša ķermeņa aizsardzības mehānismus un apturētu inficēto šūnu vairošanos. Tiek pētītas arī citas pieejas, ieskaitot vakcīnas, kas šobrīd tiek testētas klīniskajos pētījumos.

“Kā zinām, atstājot ietekmi uz cilvēku veselību, vīruss ir ietekmējis arī visu sociālo, ekonomisko un garīgo sabiedrības audeklu, paralizējot attiecības starp cilvēkiem, darbu, ražošanu, tirdzniecību un pat daudzas garīgās aktivitātes,” teica pāvests. Viņš izcēla vīrusa ietekmi arī uz izglītību. Daudzās pasaules vietās liels skaits bērnu nevar atgriezties skolā un šāda situācija rada risku, ka var pieaugt bērnu darba izmantošana, vardarbība un bads.

“Nespēja redzēt cilvēka seju un vairīšanās no cilvēkiem kā iespējamajiem vīrusa nēsātājiem ir kļuvusi par briesmīgu globālās sociālās krīzes metaforu, kas liek uzņemties atbildību visiem, kuriem rūp cilvēces nākotne,” teica Francisks. Viņš vērsa uzmanību uz pasaules nabadzīgajiem, kuru situācija prasa risinājumus no valdības un no lēmumu pieņēmēju puses. Tā piemēram, veselības aprūpes sistēmām ir jākļūst visus aptverošākām un pieejamākām, jo īpaši tiem, kas dzīvo zemēs ar zemiem ienākumiem. Francisks norādīja, ka tad, kad būs izstrādātas vakcīnas, ir jānodrošina, lai tās varētu saņemt arī tie, kuriem nav ienākumu, vienmēr sākot ar visnabadzīgākajiem.

Pāvests aicina respektēt un atbalstīt tādas starptautiskās organizācijas, kā ANO, Pasaules Veselības organizācija, Pasaules Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, lai tās varētu sasniegt savus mērķus visu cilvēku labā.

Kā vienmēr, Francisks aicina arī uz ekoloģisku atgriešanos, uz “cilvēciskās ekoloģijas” veicināšanu, kas būtu mūsu iedzimtās cieņas un kopējā likteņa cienīga.

07 oktobris 2020, 15:53