Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Dievs rīko mīlestības un kopības svētkus cilvēku ģimenei

Svētdienas, 11. oktobra, pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta Franciska uzrunu un saņemtu apustulisko svētību. Pārdomas pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" Svētais tēvs balstīja uz Mateja evaņģēlija 22. nodaļu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Dārgie brāļi un māsas, labdien!" – sasveicinoties ar klātesošajiem, teica pāvests. "Šodienas Evaņģēlija fragmentā ietverta līdzība par kāzu mielastu (sal. Mt 22,1-14), kurā Jēzus izklāsta plānu, kādu Dievs iecerējis cilvēcei. Līdzībā aprakstītais karalis, kas "sarīkoja kāzu mielastu savam dēlam", simbolizē Tēvu. Dievs rīko brīnišķīgus mīlestības un kopības svētkus cilvēku ģimenei, kas pulcējas ap Viņa vienpiedzimušo Dēlu. Karalis divas reizes sūta savus kalpus pasaukt uzaicinātos, bet daudzi atsakās, jo domā par citām lietām: par laukiem, par biznesu. Viņi negrib piedalīties svētkos.

Daudzas reizes arī mēs esam pieļāvuši domu, ka personīgās intereses un materiālās lietas ir svarīgākas par Kunga aicinājumu, – atzina Francisks. Kungs aicina mūs piedalīties svētkos. Kāda ir mūsu atbilde? Tomēr karalis nevēlas redzēt tukšu viesu istabu, grib dalīties ar savas valstības dārgumiem. Tāpēc saka saviem kalpiem: "Ejiet uz ceļu krustojumiem un aiciniet kāzās visus, ko sastapsiet!" Tā rīkojas arī Dievs: kad kāds atsakās, tā vietā, lai nolaistu rokas, Viņš aicina visus, kas atrodas ceļu krustojumos, nevienu neizslēdzot un neatmetot. Neviens nav izslēgts no Dieva nama, uzsvēra Francisks.

Turpinot uzrunu, pāvests norādīja, ka Mateja lietotais termins attiecas uz ceļu robežām, tas ir, uz tiem punktiem, kur beidzas ielas un sākas takas, kas ved uz laukiem, ārpus pilsētas, kur dzīve ir smaga un nestabila. Karalis sūta savus kalpus tieši uz šādiem ceļu krustojumiem cerībā atrast cilvēkus, kuri būs gatavi sēsties pie galda. Tādā veidā banketu zāle sāk piepildīties ar "atmestajiem", ar tādiem, kuri nebija cienīgi piedalīties kāzu mielastā, kuri atradās "ārpusē". Karalis saka: "Aiciniet visus – labos un ļaunos. Visus! Dievs aicina arī ļaunos. Nē, es esmu slikts, esmu daudz grēkojis. Viņš tevi sauc: "Nāc, nāc!" Jēzus ēda kopā ar muitniekiem, kas bija grēcinieki. Dievs nebaidās no mūsu ievainotās dvēseles, jo Viņš mūs mīl un aicina," teica pāvests.

Francisks uzsvēra, ka Baznīca ir aicināta iet uz mūsdienu ceļu krustojumiem, proti, uz ģeogrāfiskām un eksistenciālām perifērijām, lai šādās vietās un situācijās meklētu tos, kuri dzīvo bez cerības. Runa ir par mūsu sirds un mūsu kopienas durvju atvēršanu visiem, jo Evaņģēlijs nav rezervēts tikai dažiem izredzētajiem. Arī tos, kuri atrodas ceļa malā, kurus sabiedrība atstumj un nicina, Dievs uzskata par savas mīlestības cienīgiem. Viņš gatavo kāzu mielastu visiem: taisnīgiem un grēciniekiem, labiem un ļauniem, gudriem un neizglītotiem, teica Svētais tēvs. Viņš atzina, ka sestdien sarunājies pa telefonu ar vienu itāļu priesteri, misionāru Brazīlijā, kurš daudzus gadus palīdzēja trūcīgajiem. Šodien priesteris jau ir vecs. Vecumdienas viņš pavada mierā, jo savu dzīvi bija veltījis nabagiem. Tāda ir mūsu Māte Baznīca, tāds ir Dieva vēstnesis, kas iet uz ceļa krustojumiem, teica pāvests.

Tomēr Kungs izvirza nosacījumu: ierasties svētku drānās. Kad zāle ir pilna, ierodas karalis un sveic visus pēdējā stundā ielūgtos viesus, bet ierauga vienu, kas ir ieradies bez svētku drānām, bez tā īpašā apmetņa, ko pie ieejas katrs ielūgtais saņēma kā dāvanu. Šis cilvēks, atteicies no dāvanas, pats sevi izslēdza no kopības svētkiem. Tāpēc karalis nevar darīt neko citu, kā viņu izmest ārā. Šis cilvēks pieņēma uzaicinājumu, bet vēlāk nolēma, ka tas viņam neko nenozīmē. Viņš bija pašpietiekams, kuram nebija vēlēšanās mainīties. Svētku drānas simbolizē žēlsirdību, ko Dievs mums dāvā par velti. Dieva aicinājums piedalīties svētkos ir liela žēlastība. Bez žēlastības mēs nevaram veikt soli savā garīgajā dzīvē. Viss ir žēlastība. Tomēr nepietiek tikai pieņemt aicinājumu sekot Kungam, vajag būt gataviem iet pa atgriešanās ceļu, kas izmaina sirdi. Žēlsirdības drānas, ko Dievs mums nemitīgi piedāvā, ir Viņa mīlestības dāvana, tā ir žēlastība, un to ir jāpieņem ar pateicību un prieku, atgādināja pāvests.

"Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums atdarināt Evaņģēlija līdzībā aprakstītos kalpus, tas ir, iziet no savām shēmām un saviem šaurajiem uzskatiem, sludinot visiem, ka Kungs aicina mūs uz kāzu mielastu, lai dāvātu mums žēlastību, kas glābj," – noslēdzot pārdomas, teica pāvests.

11 oktobris 2020, 12:15