Meklēt

Tiekoties ar Itālijas Farmaceitiskās bankas darbiniekiem Tiekoties ar Itālijas Farmaceitiskās bankas darbiniekiem 

Pāvests uzrunā Itālijas Farmaceitiskās bankas pārstāvjus

19. septembrī pāvests pieņēma audiencē Itālijas Farmaceitiskās bankas pārstāvjus sakarā ar organizācijas 20 gadu jubileju. Banka darbojas ne tikai Itālijā, bet arī vairākās citās zemēs.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Tam, kurš dzīvo nabadzībā, trūkst visa, arī medikamentu. Tātad, arī viņa veselība ir mazāk aizsargāta,” atzīmēja Francisks. Viņš atgādināja, ka daudziem nav iespējams ārstēties naudas trūkuma dēļ. Vairākām pasaules tautām nav arī pieejas dažiem farmācijas līdzekļiem. Runājot par plaisu starp bagātajiem un nabadzīgajiem pasaules iedzīvotājiem, pāvests izmantoja vārdus “farmaceitiskā marģinalitāte”. “Ja pastāv medikaments, tad tam ir jābūt pieejamam visiem, pretējā gadījumā rodas netaisnība,” teica Francisks. “Daudzi cilvēki, tai skaitā bērni, mirst tāpēc, ka tiem nav pieejami medikamenti, kas ir pieejami citviet pasaulē.”

“Zinām briesmas, kādas sastāda vienaldzības globalizācija,” turpināja pāvests, “es, savukārt, iesaku globalizēt rūpes par cilvēku, proti, pieeju tiem farmācijas līdzekļiem, kas varētu glābt dzīvību visiem pasaules iedzīvotājiem. Tāpēc ir nepieciešami kopīgi pūliņi, konverģence, kas aptver visus.”

Pāvests novēlēja, lai zinātniskie pētījumi var attīstīties, vienmēr meklējot jaunus risinājumus vecām un jaunām problēmām. “Farmaceitiskās kompānijas, atbalstot pētījumus un sekmējot medikamentu izstrādāšanu, var dāsni konkurēt, lai tie tiktu sadalīti vienlīdzīgāk,” sacīja Francisks. Viņš piebilda, ka arī valstu vadītājiem ar likumdošanas un finansu izvēlēm ir jāveido taisnīgāka pasaule, kurā nabadzīgie netiek atstāti.

Svētais tēvs pieminēja pašreizējo pandēmijas pieredzi, kas ir radījusi ne tikai sanitāro trauksmi un izsaukusi nāvi gandrīz miljonam cilvēku. Pandēmija pārtop par smagu ekonomisku krīzi, kas rada vēl vairāk nabadzīgo. Daudzas ģimenes vairs nezina kā izdzīvot. “Kamēr tiek īstenota karitatīvā palīdzība, ir jāapkaro arī šī farmaceitiskā nabadzība, jo īpaši ar jauno vakcīnu plašu izplatīšanu pasaulē,” sacīja pāvests. “Atgādinu, ka būtu bēdīgi, ja izplatot vakcīnu, prioritāte tiktu dota tikai bagātajiem, vai arī, ka šī vakcīna kļūtu par vienas, vai otras nācijas īpašumu, nevis tiktu paredzēta visiem,” piebilda Francisks. Viņš pateicās saviem šīsdienas viesiem – Itālijas Farmaceitiskās bankas pārstāvjiem, par kalpojumu nabadzīgo labā un norādīja, ka Medikamentu vākšanas diena ir nozīmīgs piemērs tam, ka dāsnums un dalīšanās labumos var uzlabot mūsu sabiedrību un liecināt par tuvākmīlestību, kādu no mums prasa Evaņģēlijs (sal. Jņ 13,34). “Dodu jums savu svētību un neaizmirstiet lūgties arī par mani,” aicināja pāvests farmācijas nozares darbiniekus.

19 septembris 2020, 15:48