Meklēt

2020.09.25 Audiences laikā 2020.09.25 Audiences laikā 

Pāvests tiekas ar Svētā Pētera apvienības locekļiem

25. septembrī pāvests pieņēma audiencē Svētā Pētera apvienības locekļus. Francisks atzīmēja, ka pandēmija, kas prasa ievērot sociālo distancēšanos, apvienību ir mudinājusi pārdomāt karitatīvā darba veidus, ikdienā aprūpējot Romas nabadzīgos.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Tiem, kam jau ierasti tiek kalpots, klāt nāk arī daudzas ģimenes, kas ir nonākušas ekonomiskās grūtībās. Šādā ārkārtas situācijā ir nepieciešams reaģēt jaunā, atšķirīgā veidā. Pāvests uzsvēra, ka tāpēc ir vajadzīga sirds, kas prot “redzēt” sabiedrības ievainojumus, kā arī radošas rokas. “Šie divi elementi ir svarīgi, lai karitatīvā darbība vienmēr būtu auglīga,” teica Francisks.

Svētais tēvs norādīja, ka pilsētās, kas strauji mainās, vispirms ir svarīgi atrast jaunās nabadzības formas. Tām ir gan materiāls, gan cilvēcisks, gan sociāls raksturs. “Mūsu uzdevums ir tās ieraudzīt ar sirds acīm,” teica pāvests Svētā Pētera apvienības locekļiem. Viņš atgādināja, ka uz nabadzīgo ir jāraugās nevis kā uz svešinieku, kam ir vajadzīga palīdzība, bet galvenokārt, kā uz brāli, kurš ubago mīlestību. “Dod sirdi nabadzīgajiem” – “miseri cor dare”– tā tulkojas latīņu izcelsmes itāļu valodā izmantotais vārds “misericordia”, ko latviski pazīstam kā “žēlsirdību”. Pāvests teica,  ka lai “dotu sirdi nabadzīgajiem”, ir jāļauj pieskarties sev Dieva žēlsirdībai. Lai gūtu šo pieredzi, privileģēta vieta ir Izlīgšanas sakraments. Noliekot Dieva priekšā mūsu nabadzību, mēs tiekam apņemti ar Viņa žēlsirdību. Tieši tā ir žēlsirdība, saskaņā ar kuru esam aicināti dzīvot paši un dāvāt to citiem.

Uzrunas turpinājumā pāvests atzīmēja, ka žēlsirdība mudina attīstīt fantāziju, proti, izdomāt, kā vislabāk atbildēt uz jaunajiem izaicinājumiem. Kā piemēru viņš minēja Svētā Pētera apvienības jauniešu iniciatīvu šai koronavīrusa laikā apzvanīt vientuļus un vecus ļaudis, lai uzzinātu, kā viņiem klājas un vai nav vajadzīga palīdzība.

Pāvests pateicās Svētā Pētera apvienības locekļiem par darbu nabadzīgo labā, kā arī par tā dēvēto “Pētera grasi” – kolekti, ko apvienība vāc Romas pilsētas baznīcās un ko arī šoreiz tā nodeva svētā Pētera pēctecim. Svētais tēvs novēlēja savus šīsdienas viesus Jaunavas Marijas – Salus Populi Romani, kā arī Romas debesīgo aizbildņu, svēto Pētera un Pāvila gādībai un aizsardzībai.

25 septembris 2020, 16:11