Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Pāvests: Zvana "Nedzimušo balss" skaņas mudina iestāties par dzīvību

Vispārējās audiences noslēgumā, sveicot svētceļnieku grupas, pāvests Francisks aicināja nebaidīties iet pa kalpošanas Dievam un cilvēkiem ceļu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uzrunājot ticīgos, Francisks vēlēja, lai svētā Pio no Pjetrelčinas ticības un mīlestības piemērs kļūst par pamudinājumu pilnībā uzticēties Dieva žēlsirdībai caur Izlīgšanas sakramentu. Svētais kapucīns no Gargano bija žēlsirdības misionārs, piebilda Svētais tēvs. Poļu svētceļniekiem pāvests teica:

“Sirsnīgi sveicu visus poļu ticīgos. Pēc īsa brīža es pasvētīšu zvanu, kam dots nosaukums «Nedzimušo balss». Tas tapis ar Fonda «Jā – dzīvībai» atbalstu. Zvana skaņas atgādinās par cilvēka dzīvības vērtību no ieņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei. Lai tās modina tiesību un likuma sargu un visu labas gribas cilvēku sirdsapziņas Polijā un pasaulē. Lai Dievs, vienīgais un patiesais dzīvības Devējs, svētī jūs un jūsu ģimenes. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.”

Zvana «Nedzimušo balss» idejas autors ir Bogdans Romanjuks, Fonda «Jā – dzīvībai» vicedirektors. Uzzinājis, ka katru gadu tiek nogalināti aptuveni 42 miljoniem bērnu, viņam radās ideja izveidot simbolu, kas atgādinātu, ka cilvēka dzīvība ir svēta. Šādā veidā 26. augustā, Čenstohovas Dievmātes svētkos, slavenajā Jana Felčinska lietuvē, kas atrodas Pšemišļas pilsētā, tika izliets gandrīz tonnu smags zvans. Tā ārējo malu rotā ornamenti, kas atgādina tēva un mātes ģenētiskā koda līknes. Izveidotas arī plāksnes, kas simbolizē Dekalogu jeb Desmit baušļus. Vienā no tām iegravēti vārdi «Tev nebūs nokaut!»

Zvans tiks novietots Kolbušovas Visu Svēto baznīcā. Tas tiks izmantots kustības par dzīvību rīkotajos gājienos, kas notiek daudzās Polijas pilsētās. Pirmais šāds gājiens plānots 2021. gada 24. martā Varšavā. Pasākums notiks Dzīvības svētuma dienas priekšvakarā. Bogdans Romanjuks uzsvēra, ka tiek domāts arī par to, lai zvans «Nedzimušo balss» būtu "klātesošs" Vašingtonā, kur katru gadu notiek gājiens par dzīvību, kas ir vislielākais šāda veida pasākums Amerikas Savienotajās Valstīs.

24 septembris 2020, 10:53