Meklēt

Kardināls Marians Javorskis kopā ar Jāni Pāvilu II Kardināls Marians Javorskis kopā ar Jāni Pāvilu II 

Pāvests izsaka līdzjūtību saistībā ar kardināla Mariana Javorska nāvi

«Ar dziļām skumjām saņēmu ziņu par kardināla Mariana Javorska nāvi. Es lūdzos kopā ar Baznīcu Polijā un Ukrainā, it īpaši ar Krakovas, Zamojsko-Lubačovskas un Ļvovas diecēžu ticīgajiem, un pateicos Dievam par Javorska – Evaņģēlijam uzticīgā liecinieka dzīvi un pastorālo kalpojumu» – Krakovas arhibīskapam metropolītam Marekam Jendraševskim adresētā telegrammā raksta pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Svētais tēvs pauž atzinību par mūžībā aizgājušā kardināla Javorska sniegto svarīgo ieguldījumu izglītības jomā. Marians Javorskis bija teoloģijas un reliģijas filozofijas profesors Varšavas, Krakovas un Ļvovas katoļu universitātēs un augstskolās; pirmais Pontifikālās Teoloģijas akadēmijas Krakovā rektors un teoloģijas fakultātes dekāns. «Mihi vivere Christus est» – tāda bija bīskapa kalpojuma devīze, ko M. Javorskis īstenoja savā dzīvē. Šie vārdi viņam bija atskaites punkts svarīgu lēmumu pieņemšanā un meklējumu ceļā, raksta pāvests.

Telegrammā Francisks atgādina, ka kardināls Marians Javorskis bija tuvs svētā Jāņa Pāvila II draugs. Cilvēku atmiņā viņš palika kā patiess, atklāts, drosmīgs, atbildīgs un Baznīcu mīlošs gans. «Lai žēlsirdīgais Kristus, kuram mūžībā aizgājušais kardināls Marians Javorskis veltīja savu dzīvi, pieņem viņu savā valstībā!» novēl pāvests Francisks.

08 septembris 2020, 11:27