Meklēt

Kardināls Pjetro Parolins Beirūtā Kardināls Pjetro Parolins Beirūtā 

Pāvests: Libāna ir aicināta būt par miera vēstnesi

Lūgšanas un gavēņa par Libānu dienas ietvarā pāvesta speciālais sūtnis, Vatikāna valsts sekretārs, kardināls Pjetro Parolins Harisas Dievmātes svētnīcā, kas atrodas Beirūtas tuvumā, celebrēja Svēto Misi. Tās laikā viņš atgādināja, ka Kungs atbalsta libāniešu tautas izturības garu, ko viņi parādīja gadu simteņu garumā. Kardināls nolasīja arī Svētā tēva vēstījumu libāniešu tautai.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kardināls Parolins ieradās Libānā jau 3. septembrī – pēc tam, kad Svētais tēvs trešdienas vispārējās audiences laikā vērsās pie pasaules ar aicinājumu 4. septembrī lūgties un gavēt par šo Tuvo Austrumu zemi, kas tieši pirms mēneša piedzīvoja traģisko eksploziju. Ceturtdien pāvesta sūtnis ieradās galvaspilsētas Svētā Georga maronītu katedrālē, kas tika bojāta Beirūtas ostā notikušajā sprādzienā. Šajā dievnamā starpreliģiskā rakstura uzņemšanas ceremonijas laikā viņš tikās ar vairākiem reliģiju līderiem.

Vakarā kardināls Parolins devās uz Libānas debesīgās aizbildnes – Harisas Dievmātes svētnīcu, kas atrodas 20 km attālā pakalnā un paceļas pār Beirūtu. Viņš pauda prieku, ka var viesoties šajā svētītajā zemē, lai apliecinātu libāniešu tautai un ar tās starpniecību visai Baznīcai Svētā tēva tuvību un solidaritāti.

Homīlijā Vatikāna valsts sekretārs pieskārās neskaitāmajām šīs tautas ciešanām, sākot ar ekonomiskās situācijas un sociālo apstākļu pasliktināšanos un beidzot ar Beirūtas ostā notikušo milzīgo katastrofu, kas pilsētas iedzīvotājiem sagādāja vēl lielākas likstas.

Vienlaikus kardināls uzsvēra, ka libānieši nav palikuši vieni. Viņi turpina saņemt garīgo, morālo un materiālo atbalstu. Atsaucoties uz Lūkasa evaņģēlija fragmentu, kurā lasām, ka Jēzus aicina Sīmani Pēteri doties dziļumā un tur izmest savus tīklus zvejai, viņš uzsvēra: “Kunga Vārds izmainīja Pētera stāvokli un Kunga Vārds šodien aicina libāniešus cerēt pretēji ikvienai cerībai”, tas ir, ticēt cerībai arī tad, kad vairs nav nekādas cerības (sal. Rom 4, 18). Kardināls Parolins arī izteica cerību, ka Libānas sabiedrība vairāk balstīsies uz taisnību, pildīs savus pienākumus, būs caurspīdīgāka, kopīgi uzņemsies lielāku atbildību un kalpos kopējam labumam. Viņš novēlēja, lai šī Ciedra koka zeme atdzimst no pelniem un atrod jaunu sabiedrisko lietu pārvaldīšanas pieeju.

Svētnīcas apmeklējuma laikā kardināls Pjetro Parolins lūdzās, lai Vissvētākā Jaunava Marija – Libānas Dievmāte ir nomodā pār visu Libānu, un aicināja tās iedzīvotājus uzticēt viņai visas savas bailes, raizes un cerības. “Lai viņa atbalsta visus tos, kuri apraud savu dārgos tuviniekus, un lai viņa dod drosmi tiem, kuri pazaudēja savas mājas un, līdz ar tām, arī daļu no savas dzīves! Lai viņa aizbildina pie Kunga Jēzus [un lūdz], lai Ciedru zeme atkal uzplaukst, un lai viņa izplata kopīgas sadzīves [labo] smaržu visā Tuvo Austrumu reģionā”, sacīja Vatikāna valsts sekretārs.

Lūgšanas un gavēņa par Libānu dienā pāvesta speciālais sūtnis nolasīja libāniešu tautai adresētu īsu Svētā tēva vēstījumu. Tajā apliecināts, ka Francisks lūdzas, lai Libāna īsteno savu miera un brālības vēstneša aicinājumu. Viņš mudina libāniešus uzticēties Dievam, kurš ir uzticīgs. “Kungs, mēs ticam, ka Tu esi nomodā pār savu Vārdu, lai to izpildītu, un mēs ceram, ka Tu to dari pretī visām cerībām vai nelaimēm”, teikts vēstījumā. “Mēs Tev pateicamies par Tavu mīlestību, kas izpaudās caur daudzu cilvēku solidaritāti. Mēs uzticam Tev savu zemi, Libānu, līdz ar tās tautu, tās reliģiskajiem un politiskajiem līderiem, un tās jauniešiem, lai [Libāna] īstenotu savu miera un brālības vēstneša aicinājumu”.

04 septembris 2020, 16:00