Meklēt

Protesti Baltkrievijā Protesti Baltkrievijā 

Lai protesti noritētu mierīgi un tiktu uzklausīta pilsoņu balss!

“Arī šais nedēļās visā pasaulē, daudzās tās vietās, pieredzam lielu skaitu tautas protesta manifestāciju, kurās tiek izteikts aizvien augošais pilsoniskās sabiedrības nemiers, īpaši kritisku politisko un sociālo situāciju priekšā,” šādi šībrīža situāciju novērtē pāvests.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Uzrunā pēc lūgšanas “Kunga eņģelis”, viņš teica: “Kamēr aicinu demonstrantus mierīgā veidā paust savu neapmierinātību, nekrītot agresivitātes un vardarbības kārdinājumos, vēršos ar apelāciju pie visiem tiem, uz kuriem gulstas sabiedriskā un valsts pārvaldes atbildība, lai viņi ieklausās savu līdzpilsoņu balsīs un izrāda pretimnākšanu viņu taisnīgajām ilgām, nodrošinot pilnīgu cilvēcisko tiesību un pilsonisko brīvību respektu. Visbeidzot, aicinu ekleziālās kopienas, kuras dzīvo šādos kontekstos, savu ganu vadībā strādāt, lai veicinātu dialogu – vienmēr tikai dialogu un izlīgšanu.”

Uzrunas sākumā pāvests pieminēja arī ugunsgrēkus, kas ir izpostījuši Morijas bēgļu nometni Lesbo salā. Viņš atcerējās savu vizīti šai vietā, kā arī aicinājumu, kas tika izdots kopā ar ekumenisko patriarhu Bartolomeju un Atēnu arhibīskapu Hieronimu. Tajā tika izteikta prasība nodrošināt cilvēcisku un cieņas pilnu sieviešu un vīriešu uzņemšanu, kas devušies bēgļu gaitās un meklē patvērumu Eiropā.

Pāvests atgādināja arī, ka sakarā ar pandēmiju, šogad tradicionālā kolekte Svētās Zemes vajadzībām ir pārcelta no Lielās Piektdienas uz šodienu, uz Krusta paaugstināšanas svētku vigīliju. “Pašreizējā situācijā šī kolekte vēl jo vairāk liecina par cerību un solidāru tuvību kristiešiem, kas dzīvo zemē, kurā Dievs iemiesojās, nomira un augšāmcēlās mūsu dēļ,” teica Francisks. Viņš aicināja veikt svētceļojumu garā, savā sirdī, uz Jeruzalemi, kur, kā saka Psalms, ir mūsu avoti.

Pāvests sveica visus klātesošos lūgšanas dalībniekus, jo īpaši velobraucējus, kas sirgst ar Parkinsona slimību un kas ir veikuši ceļu no Pāvijas uz Romu. Svētais tēvs pateicās arī daudzām itāļu ģimenēm, kas augusta mēnesī bija uzņēmušas svētceļniekus.

13 septembris 2020, 14:04