Meklēt

Svētā Damaza pagalms Svētā Damaza pagalms 

Izglītība ir miera un attīstības atslēga

Koronavīrusu, kam nav šķēršļu un robežu, uzvarēt var tikai ar mīlestību, kas ir lielāka par jebkuru šķērsli. Šāda mīlestība rada sociālās sturktūras un mudina cilvēkus dalīties, katehēzes mācībā teica pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vispērējās audiences noslēgumā pāvests Francisks atgādināja, ka šodien tiek atzīmēta pirmā starptautiskā diena, kas veltīta izglītības aizsardzībai pret uzbrukumiem bruņoto konfliktu kontekstā.

“Es aicinu lūgties par studentiem, kuriem liegtas tiesības uz izglītību karu un terorisma dēļ. Es aicinu starptautisko sabiedrību darīt visu iespējamo, lai netiktu aizskartas skolas. Tāpēc jācenšas nodrošināt studentiem piemērotus apstākļus izglītības iegūšanai, īpaši šajā ārkārtas situācijā.”

Pāvests uzsvēra, ka izglītība ir miera un attīstības atslēga. Tikšanās noslēgumā viņš apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas. Uzrunājot poļu ticīgos, Francisks teica:

“Vakar svinējām Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas dienu, kas Polijā tiek saukta par "Dieva Mātes – sējējas" svētkiem. Svētījot sēklu šā gada sējumam, jūs lūdzāt, lai visi cilvēki, sekojot Marijas piemēram, nestu simtkārtīgus augļus. Viņa dāvāja pasaulei visdārgāko augli – Jēzu, mūsu Pestītāju. Dievs aicina arī mūs nest labo darbu augļus.”

Tikšanās noslēgumā Francisks apsveica jauniešus, vecos ļaudis, slimniekus un jaunlaulāto pārus.

09 septembris 2020, 12:58