Meklēt

Jēzus satiek un aicina apustuļus. Ilustratīvs attēls Jēzus satiek un aicina apustuļus. Ilustratīvs attēls 

Pāvesta vēstījuma 55. Pasaules Sociālo komunikāciju dienai temats

Otrdien, 29. septembrī, svēto erceņģeļu svētkos, Vatikāns darījis zināmu pāvesta vēstījuma 55. Pasaules Sociālo komunikāciju dienai tematu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“­Nāc un paskaties (Jņ 1, 46). Komunicēt, satiekot cilvēkus tādus, kādi tie ir, un tur, kur tie atrodas”, ir Svētā tēva vēstījuma temats. 55. Pasaules Sociālo komunikāciju diena tiks atzīmēta 2021. gada maijā.

Apustuļa Filipa vārdi “Nāc un paskaties” ieņem centrālu vietu Evaņģēlijā. Pirms nekā kristīgā vēsts tiek izteikta vārdos, tā izpaužas skatienos, liecībās, piedzīvotajā, saskarsmē, tuvībā. Vienu vārdu sakot – dzīvē. Kristīgā vēsts ir dzīve. Tādēļ pāvests Francisks 2021. gada Pasaules Sociālo komunikāciju dienai izvēlējās vārdus no svētā Jāņa evaņģēlija “Nāc un paskaties”.

«Nākamajā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. Viņš atrada Filipu un tam sacīja: “Seko man!” Bet Filips bija no Bētsaīdas, Andreja un Pētera pilsētas. Filips atrada Natanaēlu un viņam sacīja: “Mēs esam atraduši to, par kuru Mozus rakstījis bauslībā un par kuru rakstījuši arī pravieši, – Jēzu, Jāzepa dēlu, no Nācaretes.” Bet Natanaēls viņam jautāja: “Vai no Nācaretes var būt kas labs?” Filips tam atbildēja: “Nāc un paskaties!”» (Jņ 1, 43-46), lasām Evaņģēlijā.

Šajā pārmaiņu laikā, kad pandēmijas dēļ esam spiesti ieturēt sociālo distanci, pateicoties komunikācijai, varam būt viens otram tuvi, saskatīt to, kas ir svarīgākais, un patiešām izprast visu lietu jēgu.

Mēs nevarēsim iepazīt patiesību, ja to nepiedzīvosim, ja nesatiksim citus cilvēkus, ja nebūsim līdzdalīgi viņu priekos un bēdās. Senais sakāmvārds “Dievs tevi satiek tur, kur tu esi” var kļūt par ceļvedi tiem, kuri strādā medijos vai komunikācijas jomā Baznīcā. Stāstā par to, kā Jēzus satiek savus pirmos mācekļus un aicina viņus Viņam sekot, varam saklausīt arī mēs aicinājumu izmantot visus daudzveidīgos medijus tam, lai aizsniegtu cilvēkus tādus, kādi tie ir, un tur, kur tie atrodas.

29 septembris 2020, 12:17