Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Pāvests Francisks piemin "brīnuma pie Vislas" 100. gadskārtu

Francisks atgādināja, ka Baznīca vakar atzīmēja svētās Klāras no Asīzes, televīzijas aizbildnes, piemiņas dienu, un aicināja sekot viņas piemēram.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Audiences noslēgumā pāvests Francisks apsveica jauniešus, vecos ļaudis, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Poļu valodā viņš apsveica svētceļniekus, kuri no Varšavas, Krakovas un citām Polijas pilsētām kājām iet uz Jasnaguru – Melnās Dievmātes sanktuāriju Čenstohovā. "Lai šis svētceļojums, ievērojot visus drošības pasākumus, ko nosaka pandēmija, kļūst jums par lūgšanas, ticības, mīlestības un brālīguma stiprināšanas laiku. 15. augustā aprit poļu armijas vēsturiskās uzvaras, kas tiek saukta par "brīnumu pie Vislas", 100. gadskārta. Lai Dieva Māte palīdz cilvēcei apturēt koronavīrusa slimības izplatību, un jums, jūsu ģimenēm un visai tautai, dāvā bagātīgas žēlastības!" – vēlēja pāvests.

12 augusts 2020, 12:14