Meklēt

Francisks: "Lūgsimies, lai planētas resursi netiktu izlaupīti!"

Pirmdien, 31. augustā, Vatikāns publicējis video, kurā Svētais tēvs skaidro lūgšanas nodomu septembrim. Šomēnes Francisks mudina visus atbildīgi apieties ar planētas resursiem un dalīties tajos vienlīdzīgi un taisnīgi.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Mēs izniekojam planētas labumus”, saka pāvests. “Izspiežot tos, it kā būtu runa par apelsīnu. Ziemeļvalstis un ziemeļu uzņēmumi kļuva bagāti, izmantojot dienvidu dabas dāvanas un radot ‘ekoloģisko parādu’ Kas atmaksās šo parādu?

Bez tam, ‘ekoloģiskais parāds’ palielinās, kad starptautiskie uzņēmumi dara ārpus savas zemes to, kas viņu zemē nav atļauts. Tas raisa sašutumu.

Šodien, nevis rīt, šodien mums jāsāk atbildīgi rūpēties par Radīto.

Lūgsimies, lai planētas resursi netiktu izlaupīti, bet gan godīgi un ar cieņu dalīti.

‘Nē’ izlaupīšanai, ‘jā’ tam, lai notiktu dalīšanās”, video vēstījumā saka Francisks.

Pāvesta uzruna publiskota Vispasaules Lūgšanu dienas par Radīto priekšvakarā. No 1. septembra sākas iniciatīva “Radītā laiks”, kas ilgs līdz 4. oktobrim. Tās mērķis – palīdzēt mums atjaunot savas attiecības ar mūsu Radītāju un visu radīto caur dažādām svinībām un pasākumiem, atgriešanos un kopīgiem pūliņiem vides aizsardzības labā. Kā norādīts speciāli šai iniciatīvai izveidotajā interneta lapā (https://seasonofcreation.org/it/home-it/), šajā laikā mēs vienosimies lūgšanā un kopīgos pūliņos radītā labā arī ar citu konfesiju brāļiem un māsām. Tātad, tā ir ekumeniska rakstura iniciatīva.

Ņemot vērā krīzi, kas šogad satricināja pasauli, mums ir steidzami jāatjauno savas attiecības ar radīto un vienam ar otru – lasām minētajā lapā. “Radītā laikā” mēs šogad ieiesim dziedināšanas un cerības laikā, kas prasīs radikāli jaunus veidus, kā sadzīvot ar radīto. Iniciatīvā vienosies 2,2 miljardi kristiešu visā pasaulē. Ņemot vērā ap mums pastāvošo lielo netaisnību, ir pienācis brīdis visas pasaules kristiešiem atkal apvienoties un parādīt pasaulei, kā mīlēt radīto un vienam otru.

Šogad aprit pieci gadi kopš ir iznākusi pāvesta Franciska enciklika Laudato si’. Ne velti, šajā sakarā viņš atkal pauž savas raizes par planētas resursu izlaupīšanu un “ekoloģisko parādu”. Vispasaules lūgšanu tīkla izdotajā paziņojumā, runājot par zemes labumu izniekošanu, kā piemērs tiek minēts bads. Pētījumi liecina, ka gandrīz miljards cilvēku visā pasaulē iet gulēt izsalkuši. Un tas notiek ne tāpēc, ka visiem nepietiktu, ko ēst, bet tāpēc, ka pastāv nopietns līdzsvara trūkums starp ražošanas mehānismiem un pieeju pārtikai. Kā iemesli tiek minēta uzņēmējvaras pār pārtikas ražošanu palielināšanās, klimata krīze un negodīga pieeja dabas resursiem. Kā galvenais no smago konfliktu iemesliem tiek minēts neatjaunojamo dabas resursu – naftas, gāzes, minerālvielu un koka izmantošana.

Vispasaules lūgšanu tīkla direktors, jezuītu tēvs Frederiks Fornoss, šoreiz norāda, ka šajos pandēmijas laikos mēs vairāk apzināmies to, cik liela nozīme ir mūsu kopējām mājām un cik svarīgi rūpēties par planētas labumiem. Pāvests mūs aicināja jau maijā atzīmēt enciklikai Laudato si’ veltīto nedēļu. Toreiz video vēstījumā viņš mudināja reaģēt uz ekoloģisko krīzi, uzsverot, ka zemes izpostīšana un nabagu apspiešana nevar ilgāk turpināties. Mums ir jāsaklausa zemes un nabagu sauciens. Šodien vairāk nekā jebkad agrāk ir svarīgi to saklausīt, un, piekopjot konkrētu dzīves stilu – gan personīgā, gan sabiedrības līmenī – veicināt integrālu ekoloģiju. Tas ir iespējams, pateicoties mērenībai un solidaritātei – norāda jezuītu tēvs Fornoss, mudinot pievienoties Svētā tēva aicinājumam septembrī lūgties par mūsu ekoloģisko atgriešanos.

31 augusts 2020, 18:54