Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Jēzus spēks ir maigums un līdzjūtība pret trūkumcietējiem

Caur maizes pavairošanas brīnumu Jēzus vēlas atvērt savu vakardienas un šodienas draugu sirdis Dieva loģikai, – 2. augustā mikroblogošanas vietnē "Twitter" raksta pāvests.

Silvija Krivteža - Vatikāns

2. augusta pusdienlakā, neskatoties uz svelmi, kāda pēdējās nedēļās valda Romā, uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāki simti svētceļnieku. Uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" Francisks skaidroja, ka šodienas Evaņģēlijs vēstī par maizes pavairošanas brīnumu (sal Mt 14,13-21). Aina norisinās tuksnešainā vietā, kur Jēzus bija devies kopā ar saviem mācekļiem, lai mazliet atpūstos. Taču cilvēki seko viņam, jo vēlas dzirdēt viņa vārdus un saņemt dziedināšanu. Jēzus vārdi un žesti dziedina un dod cerību. Saulei rietot, ļaudis joprojām bija tur, un mācekļi, būdami praktiski vīri, mudina Jēzu tos atlaist, lai varētu iet un nopirkt sev pārtiku. Bet viņš atbild: "Dodiet jūs viņiem ēst!" Mēs varam iedomāties mācekļu izbrīnu, kas atspoguļojās viņu sejās! - teica Svētais tēvs. Jēzus labi zina, ko tūlīt darīs, bet vēlas izmainīt savu mācekļu attieksmi. Viņš nesaka, "atlaidiet ļaudis, lai viņi tiek paši ar visu galā", bet gan aicina pieņemt un dalīties ar "Apredzības dāvanu". "Jēzus vēlas atvērt savu vakardienas un šodienas draugu sirdis Dieva loģikai, iemācīt viņus uzņemties atbildību par otru", uzsvēra Francisks.

Turpinot uzrunu, pāvests skaidroja, ka tiklīdz viens no Divpadsmit saka: "Mums šeit nekā nav, tikai piecas maizes un divas zivis!", Jēzus atbild: "Atnesiet man tās šurp!" Viņš ņēma maizi un zivis, paskatījās uz debesīm, maizes svētīja un lauza, un pasniedza saviem mācekļiem, lai viņi izdalītu ļaudīm. Un šīs maizes un zivju pietika, lai pabarotu tūkstošiem cilvēku.

Francisks norādīja, ka ar maizes pavairošanas žestu Jēzus parāda savu varenību. Tomēr to nedara žilbinošā un iespaidīgā veidā. Maizes pavairošana ir Dieva Tēva mīlestības pret saviem nogurušajiem un izsalkušajiem bērniem zīme. Dievs ir ienācis savas tautas dzīvē, zina tās vājumu un ierobežojumus, un neļauj nevienam pazust vai nomaldīties.

Pāvests atgādināja, ka šajā evaņģēliskajā stāstā ir ietverts norādījums uz Euharistiju, īpaši tur, kur tiek aprakstīta maizes svētīšana, laušana, pasniegšana mācekļiem un izdalīšana ļaudīm. Tajā atklājam saikni starp euharistisko maizi, kas ir barība mūžīgajai dzīvei, un ikdienas maizi, kas ir nepieciešama šīs zemes dzīvē. 

Pāvests norādīja, ka nav kontrasta starp maizi, kas vajadzīga, lai dzīvotu, un Euharistiju. Kontrasts radīsies tad, kad mēs pieņemsim sakramentu, bet izmirsīsim par saviem brāļiem, kuriem nekā nav. Līdzcietība un maigums, ko Jēzus izrāda ļaužu pūlim, nav sentimentālisms, bet konkrētas mīlestības apliecinājums. Mīlestība uzņemas rūpes un atbildību par citiem. Mēs esam aicināti sēsties pie Euharistijas galda ar tādu pašu attieksmi kāda ir Jēzum: ar līdzjūtību pret citu vajadzībām, paļāvību uz Tēva žēlsirdīgo mīlestību un drosmīgu dalīšanos. "Lai Jaunava Marija palīdz mums veikt šodienas Evaņģēlija piedāvāto ceļu, kas sākas Dievā un ved pie Dieva", vēlēja Svētais tēvs.

02 augusts 2020, 12:30