Meklēt

Starptautiskais jauniešu lūgšanu festivāls Medžugorjē Starptautiskais jauniešu lūgšanu festivāls Medžugorjē 

Pāvesta vēstījums "Mladifest 2020" dalībniekiem

"Nāciet un redzēsiet!" – tā saucās 31. Starptautiskais jauniešu lūgšanu festivāls "Mladifest 2020", kas no 1. līdz 6. augustam norisinās Medžugorjē.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Medžugorjes draudzes prāvests Marinko Šakota intervijā radio "Mir Medjugorje" pastāstīja, ka sakarā ar koronavīrusa pandēmiju pasākuma norises programma ir saīsināta. Katru dienu jaunieši piedalās priesteru katehēzēs, dievkalpojumos, procesijās ar Dievmātes statuju un Euharistijas adorācijā.

1. augusta vakarā "Mladifest 2020" atklāšanas Svēto Misi svinēja apustuliskais nuncijs Bosnijā un Hercegovinā arhibīskaps Luidži Pecuto. Viņš nolasīja pāvesta Franciska vēstījumu pasākuma dalībniekiem. Svētais tēvs norāda, ka "ikgadējais jauniešu lūgšanu festivāls Medžugorjē ir laiks, kad caur lūgšanu, katehēzi, piedalīšanos Euharistijā, Vissvētākā Sakramenta adorāciju un Izlīgšanas sakramentu iepazīstam dzīvo Jēzu Kristu".

Pāvests atgādina, ka "tā ir arī brīnišķīga iespēja atklāt citu dzīves veidu, kas atšķiras no tā, ko ierosina mūsdienu pasaule, kas uzskata, ka nekas nevar būt pastāvīgs". Viņš piebilst, ka šādā relatīvisma gaisotnē "ir grūti atrast patiesas un konkrētas atbildes", tāpēc Jēzus vārdi "Nāciet un redzēsiet!", kas adresēti viņa mācekļiem, mums ir liela svētība.

"Nebaidieties! Kristus dzīvo un vēlas, lai arī jūs dzīvotu. Viņš ir vispatiesākā un visskaistākā jaunība šajā pasaulē. Viss, kam Viņš pieskaras, kļūst jauns, piepildīts ar dzīvību un jēgu", raksta pāvests. Viņš skaidro, ka, "tiekoties ar Jēzu, mēs kļūstam par jauniem cilvēkiem un saņemam misiju nodot šo pieredzi citiem".

"Dārgie jaunieši, vai esat sastapuši Jēzus skatienu, kas jautā: "Ko jūs meklējat?" Vai esat dzirdējuši Viņa balsi, kas saka: "Nāciet un redzēsiet!" Vai esat izjutuši iekšējo pamudinājumu, kas liek doties ceļā? Pavadiet šo laiku kopā ar Jēzu, lai jūs tiktu piepildīti ar Viņa Garu un šādā veidā būtu gatavi savas dzīves lielajam piedzīvojumam. Izejiet Viņam pretī, palieciet kopā ar Viņu lūgšanā, paļaujieties uz Viņu, jo Viņš ir cilvēku siržu pazinējs", Medžugorjē sapulcējušos jauniešus mudina pāvests.

Šajās dienās dievkalpojumus vadīs Hercegovinas franciskāņu provinces vadītājs tēvs Miljenko Šteko, Medžugorjes apustuliskais vizitators arhibīskaps Henriks Hozers no Polijas un citi. Savukārt Starptautiskā jauniešu lūgšanas festivāla noslēguma Svēto Misi Križevaca kalnā svinēs Sarajevas arhibīskaps metropolīts kardināls Vinko Puljičs.

03 augusts 2020, 11:46