Meklēt

Pāvesta lūgšanas nodoms augustam Pāvesta lūgšanas nodoms augustam 

Pāvests aicina lūgties par cilvēkiem, kuru darbs ir saistīts ar jūru

Vatikāns otrdien publicējis video, kurā pāvests Francisks skaidro lūgšanas nodomu augustam.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests Francisks aicina lūgties par cilvēkiem, kuru darbs, dzīve un kalpošana ir saistīta ar jūru. 

“Jūrnieka, zvejnieka un viņu ģimeņu dzīve ir ļoti grūta. Dažreiz tas ir saistīts ar piespiedu darbu vai uzturēšanos tālās ostās. Rūpnieciskās zvejas un piesārņojuma radītā konkurence vēl vairāk apgrūtina viņu darbu. Tomēr bez cilvēkiem, kuri strādā jūrā, daudzas pasaules valstis ciestu badu. Lūgsimies par visiem, kuru darbs un dzīve ir saistīta ar jūru, par jūrniekiem, zvejniekiem un viņu ģimenēm.”

04 augusts 2020, 17:05