Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

"Dziedināt pasauli" – pāvesta katehēze pandēmijas laikā

"Dārgie brāļi un māsas, pandēmija, kas joprojām rada dziļas brūces, atklāj mūsu vājumu un nepilnību. Daudzi ir miruši, ļoti daudzi ir inficējušies, daudzas ģimenes dzīvo nedrošībā, kādu rada sociālās un ekonomiskās problēmas, kas skar visus, īpaši vistrūcīgākos", audiencē teica pāvests.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pēc vairāku nedēļu ilga pārtraukuma pāvests Francisks atsāka vadīt vispārējās audiences. Tā notika Vatikāna pils bibliotēkas zālē. Tāpat kā iepriekšējās reizēs arī šoreiz audience norisinājās bez ticīgo klātbūtnes. Tās norisi translēja Vatikāna mediji.

Uzrunā pāvests uzsvēra, ka šodien mēs esam aicināti vērst savu skatienu uz Jēzu un ar ticību apskaut cerību, kas ieved Dieva valstībā. Tā ir dziedināšanas un pestīšanas valstība, kas jau ir klātesoša mūsu vidū. Tā ir taisnīguma un miera valstība, kas izpaužas žēlsirdības darbos, un, kas savukārt vairo cerību un stiprina ticību. Francisks skaidroja, ka ticība, cerība un mīlestība ir kaut kas lielāks par jūtām vai attieksmi. Tie ir tikumi, kurus Svētais Gars ir ielējis mūsu sirdīs: dāvanas, kas mūs dziedina un palīdz dziedināt citus; dāvanas, kas mums atver jaunus horizontus, pat ja atrodamies sabangotās jūras varā.

Uzrunas turpinājumā pāvests norādīja, ka tikšanās ar ticības, cerības un mīlestības evaņģēliju dāvā radošu un atjaunotu garu, kas palīdz mums dziedināt savas fiziskās, garīgās un sociālās saknes. Mēs spēsim izdziedināt arī netaisnīgās struktūras un destruktīvos lēmumus, kas mūs šķir vienu no otra, apdraudot cilvēces ģimeni un mūsu planētu.

Francisks skaidroja, ka tad, kad Jēzus dziedina no drudža, spitālības un paralīzes, kad Viņš atgriež redzi, spēju runāt vai dzirdēt, patiesībā Viņš dziedina visu cilvēku, viņa dvēseli un miesu, palīdz viņam atgriezties sabiedrībā, atbrīvo viņu no izolācijas.

Pāvests aicināja dziļāk pārdomāt Marka evaņģēlijā ietverto stāstu par triekas piemeklētā cilvēka izdziedināšanu Kafarnaumā. Kamēr Jēzus sludināja kādā namā, četri vīri pie Viņa atnesa savu slimo draugu, un, nespēdami iekļūt namā, tie atsedza jumtu un nolaida nestuves Viņa priekšā. "Jēzus, redzēdams viņu ticību, sacīja triekas skartajam: «Dēls, tavi grēki tev tiek piedoti!» "Jēzus vārdi: «Celies, ņem savu gultu un ej uz savām mājām!» ir izdziedināšanas redzamā zīme", teica pāvests.

Cik skaists dziedināšanas piemērs! Jēzus rīcība ir tieša atbilde šo cilvēku ticībai, viņu cerībai un mīlestībai, ko viņi parāda viens otram. Tāpēc Jēzus dziedina, bet ne tikai dziedina slimību, bet arī piedod grēkus, atjauno triekas skartā cilvēka un viņa draugu dzīvi. Fiziska un garīga dziedināšana ir personīgas tikšanās ar Jēzu auglis. "Varam iedomāties, kā, pateicoties Jēzus žestam, pieauga visu mājās esošo cilvēku ticība un draudzība. Tā bija dziedinošā tikšanās ar Jēzu!" – piepilda Francisks.

"Kā mēs varam palīdzēt dziedināt mūsu pasauli šodien?" – jautāja pāvests. Būdami Jēzus Kristus, dvēseles un miesas ārsta, mācekļi, mēs esam aicināti turpināt "Viņa dziedināšanas un pestīšanas darbu" (KBK, 1421) fiziskā, sociālā un garīgā nozīmē.

Lai arī Baznīca ar sakramentu starpniecību dala Kristus dziedinošo žēlastību un cenšas nodrošināt veselības aprūpi vistālākajos planētas nostūros, tomēr tā nav eksperte koronavīrusa slimības izraisītās pandēmijas novēršanā un ārstēšanā. Tas ir sociālo, ekonomisko un politisko vadītāju uzdevums. Gadsimtu gaitā Baznīca Evaņģēlija gaismā ir izstrādājusi sociālos pamatprincipus, kas palīdz iet uz priekšu, lai sagatavotu labāku nākotni. Pāvests nosauca galvenos, savā starpā saistītos, principus: personas cieņa, atbildība par kopīgo labumu, solidaritāte, subsidiaritāte, rūpes par mūsu kopīgajām mājām. Visi šie principi dažādos veidos pauž ticības, cerības un mīlestības tikumus, atgādināja Svētais tēvs.

Uzrunas noslēgumā pāvests uzsvēra, ka nākamajās tikšanās reizēs viņš runās par aktuālajiem jautājumiem, kurus atklājusi pandēmija, īpaši par sociālajām slimībām. "Mēs to darīsim Evaņģēlija, teologālo tikumu un Baznīcas sociālās mācības gaismā. Mēs centīsimies atklāt, kā kristīgā sociālā tradīcija var palīdzēt cilvēku ģimenei dziedināt šo pasauli, kas cieš no smagām slimībām. Es vēlos, lai mēs, Jēzus sekotāji, pārdomātu un strādātu kopā, veidojot labāku un drošāku pasauli", citējot Apustulisko pamudinājumu "Evangelii gaudium", teica pāvests. 

05 augusts 2020, 11:50